Ministerstvo zdravotnictví řeší situaci v DPN Louny

Vytvořeno: 5. 10. 2021 Poslední aktualizace: 5. 10. 2021

Ředitel Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech dnes předal ministrovi zdravotnictví svou rezignaci. Hlavním důvodem je snaha umožnit nové řešení složité personální situace v této instituci.

„Pavel Kráčmer, ředitel DPN Louny, řídil nemocnici 6 let a odvedl zde práci, za kterou bych mu chtěl poděkovat. Nyní je však třeba zapracovat na dalším kvalitativním posunu, a především dotažení akreditace pro specializační vzdělávání lékařů v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. Pan ředitel mě seznámil se svým pohledem na věc a požádal mě o uvolnění z funkce. Já jeho rozhodnutí respektuji. Je však evidentní, že nové vedení bude muset urychleně začít pracovat na personální stabilizaci nemocnice,“ uvedl po jednání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nemocnici nyní dočasně povede ředitel Psychiatrické nemocnice Beřkovice Jiří Tomeček. „Jsem opravdu rád, že ředitel Psychiatrické nemocnice Beřkovice Jiří Tomeček souhlasil s tím, že dokud nebude jmenován nový ředitel DPN Louny, tak bude dočasně řídit nemocnici on. V současné situaci jde jednoznačně o nejlepší možné řešení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví má stejně jako Ústecký kraj zájem na zachování kvalitní péče o dětské pacienty a bude s krajem spolupracovat na zlepšení a zachování péče. V současné době připravuje ministerstvo i po konzultacích s odbory nové výběrové řízení na ředitele DPN Louny, jehož hlavním úkolem bude stabilizovat situaci a urychleně začít pracovat na získání akreditace pro specializační vzdělávání.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?