Ministerstvo zdravotnictví řeší dostupnost hrazené poporodní péče

Vytvořeno: 14. 3. 2023 Poslední aktualizace: 14. 3. 2023

Ve čtvrtek 9. března 2023 se konal kulatý stůl na téma Poporodní péče – nutnost nebo přežitek? svolaný náměstkem ministra zdravotnictví Josefem Pavlovicem. Kulatý stůl byl pořádán v reakci na veřejné rozepře odborných společností České gynekologické a porodnické společnosti s Unií porodních asistentek a Českou komorou porodních asistentek ohledně nutnosti zajištění systémové péče o ženy po porodu.

Akce se konala pod laskavou záštitou vládní zmocněnkyně Kláry Šimáčkové Laurenčíkové na Úřadu vlády a zúčastnili se ji zástupci odborných společností, pojišťoven, poskytovatelů péče, lidskoprávních organizací i kanceláře veřejného ochránce práv. Diskuzi moderovala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

V úvodu proběhly prezentace popisující aktuální situaci v oblasti péče po porodu z různých úhlů pohledu (porodní asistentky, lékaři i příjemkyně péče). Poté následovala diskuze všech přítomných stakeholderů.

I přes to, že na místě nedošlo ke shodě na tom, jaká by měla být finální podoba zajištění té aktuálně nejlepší možné péče pro ženy po porodu, dohodli se přítomní, že situaci je potřeba řešit. Momentálně je pro ženy péče po porodu hrazená z veřejného zdravotního pojištění téměř nedostupná, především co se týká preventivní péče porodní asistentky v domácím prostředí.

Ministerstvo zdravotnictví vnímá dobře nastavenou mezioborovou spolupráci jako zásadní faktor bezpečné péče, a tedy aktivně řeší, aby došlo k vytvoření jednotné koncepce péče o těhotnou ženu a matku a dítě po porodu. Všichni přítomní na akci se shodli, že je dokument vymezující oblasti péče a spolupráce naprosto zásadní a je potřeba, aby vznikl co nejdříve. Právě i kvůli existujícím neshodám odborných společností na tom, jakou roli mají v systému péče porodní asistentky.

Další výstupy ze setkání jsou, že je potřeba shromáždit data v této oblasti a vytvořit finanční analýzy, které by umožnily naplánovat změny v péči a v úhradách.

V neposlední řadě vznikl návrh na rozpracování pilotního programu ve spolupráci s několika porodnicemi, které už mají vlastní koncept návazné péče nebo by se chtěli na rozvoji poporodní péče podílet.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?