Ministerstvo zdravotnictví reaguje na reportáž britského reportéra CNN

Vytvořeno: 2. 11. 2020 Poslední aktualizace: 21. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na reportáž, která byla natočena reportérem britské redakce CNN Scottem McLeanem.

V reportáži i v článku se uvádí, že už došlo ke kolapsu zdravotnictví v České republice. Ministerstvo zdravotnictví ale pravidelně informuje veřejnost i média o naplněnosti kapacit nejen lůžek intenzivní péče, ale obecně o kapacitě lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19. Z těchto údajů vyplývá, že lůžka se sice zaplňují, ale jejich potenciální maximální kapacita není vyčerpána, mezikrajové rozdíly jsou ale velké. I přes tento fakt se vláda rozhodla pro preventivní opatření v podobě stavby polní nemocnice v pražských Letňanech. Tato nemocnice umožnila navýšit kapacitu o 500 lůžek. Na území ČR je navíc mnoho zdravotnických zařízení, která denně hlásí ještě rezervní kapacity, probíhá dále intenzivní proces reporfilizace lůžek uvolněných zastavením odkladné péče.

Je obecným faktem, že Zlínský kraj je již několik týdnů tím nejpostiženějším v celé České republice, přesto se ministerstvo zdravotnictví angažuje nejen zde, ale v celé zemi. V tomto smyslu byla spuštěna nová webová stránka, která umožňuje zájemcům z řad zdravotníků se zaregistrovat a zaměstnavatelé následně do této databáze nahlížejí a mohou využívat volných personálních kapacit (https://covid-nemocnice.uzis.cz/). Pro Zlínský kraj byl například domluven pilotní provoz testování obyvatel antigenními testy, následně byla ze strany ministerstva domluvena do budoucna intenzivnější komunikace. Ministerstvo také neustále zajišťuje nové dodávky plicních ventilátorů a tím rovněž posiluje kapacitu lůžek pro potřebné pacienty.

Ministerstvo zdravotnictví se angažuje i na poli mezinárodní pomoci a není pravdou, že nejsme připraveni pomoci nebo, že nepomáháme. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo nabídnout pomoc Maltě, a to formou poskytnutí 96 dávek Veklury (2 krabice), které Malta potřebuje vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných k překlenutí doby do dodání další dávky od výrobce. Jde o počet, o který Malta výslovně požádala a jsme možná jediná země, která Maltě pomoc nabídla, a to díky dostatečným kapacitám, které si Česká republika v rámci EU dokázala zajistit. Tyto dávky nebudou na našem území akutně scházet a neohrozí české pacienty.

Díky zavedeným opatřením se daří postupně snižovat reprodukční číslo nákazy z předcházejícího čísla R = 1,5 až na současné R = 1,1. Pozitivním trendem je rovněž pozvolně klesající denní nárůst nově nakažených pacientů.

Zástupce ministerstva zdravotnictví rovněž kontaktoval krajského koordinátora intenzivní péče ve Zlínském kraji a máme tak ověřeno, že během natáčení reportáže od nikoho z personálu nemocnice nezaznělo, že systém kolabuje. Momentálně dokonce není ani taková situace v oblasti kapacit přístrojů, aby vedla k omezení poskytované péče.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?