Ministerstvo zdravotnictví pro příští rok nabízí maximální možnou variantu zvýšení mezd, která neohrozí pacienty

Vytvořeno: 4. 11. 2011 Poslední aktualizace: 4. 11. 2011

Ministerstvu zdravotnictví ČR se, i přes horšící se ekonomickou situaci v České republice i černý výhled v EU, daří vytvářet podmínky pro navýšení platů. Kontinuálně hledá rezervy v celém zdravotnickém systému tak, aby je bylo možno přesměrovat právě do platů lékařů i nelékařů.

Ministerstvo zdravotnictví všem přímo řízeným nemocnicím nařídí, aby od 1. ledna 2012 zvláštním příplatkem zvýšily průměrnou tarifní mzdu o 6,25 % u všech zdravotnických pracovníků, lékařů i nelékařů. V případě, že v prvním pololetí bude systém zdravotního pojištění stabilní, dojde od 1. července 2012 k dalšímu zvýšení tarifních mezd o 3,75 %. V obou případech budou ke stejnému postupu vyzváni ostatní zřizovatelé, především kraje. „Dosud realizované zvýšení platů je velkým úspěchem nemocnic, pojišťoven, lékařům i ministerstva. Považuji za skvělou zprávu, že v době druhé fáze ekonomické krize se nám daří zvyšovat mzdy a že bude možno dokončit v nejbližších dnech návrh úhradové vyhlášky tak, aby uvedené zvýšení mezd bylo možno zajistit,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Navýšení tarifní mzdy o 6,25% je kompromisem, jehož daní bude zastavení investic ve zdravotnických zařízeních a zpomalení rozvoje celé medicíny. „Jde o jedinou variantu, jak na úkor mezd ještě neohrozit pacienty. Vše nad tento limit již znamená ohrožení a snížení kvality péče pro konkrétní pacienty i ekonomické rozkolísání systému,“ dodává ministr Heger. Již v tomto roce šly veškeré dosažené úspory, u fakultních nemocnic, vygenerované zvýšeným využíváním elektronických aukcí, snižováním cen léků a materiálů právě do mezd. Náklady na mzdy již dnes znamenají minimálně 50 % nákladů nemocnic. Průměrná mzda lékaře totiž letos vzrostla o více než 20%: tj. z 50 000Kč se vyšplhala na více než 60 000Kč .
 
Náměstek ministra Petr Nosek dodává: „Máme v úmyslu dodržet Memorandum
a v polovině roku dosáhnout slíbeného nárůstu mzdy o 10%. V případě krizového vývoje ekonomiky, velkého nárůstu nezaměstnanosti a propadu výběru pojistného ale férově říkáme, že bude velmi obtížné provést druhou fázi valorizace již v polovině příštího roku. Vedla by totiž k omezení dostupnosti a kvality péče. Zvyšování platů by se dělo pouze na úkor pacientů, což není v žádném případě možné připustit.“Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že legislativními změnami a přerozdělením části zůstatku v rezervách zdravotních pojišťoven se do systému dostane 3,6 – 4 mld. Kč, další část finančních prostředků by mohla být získána vyšším výběrem tak, jak si naplánovaly zdravotní pojišťovny. Tak by mělo dojít k pokrytí i zvýšení daně z přidané hodnoty.

 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_4_11_2011.doc (440,50 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?