Ministerstvo zdravotnictví přispěje na lázně zdravotníkům, kteří pečovali o pacienty s covid-19

Vytvořeno: 28. 6. 2021 Poslední aktualizace: 28. 6. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo mimořádný dotační program pro zdravotníky pracující pro poskytovatele lůžkové péče, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s covid-19. Díky němu mohou poskytovatelé pro své zdravotníky žádat o příspěvek 8 000 Kč na pobyt v lázních. Ministerstvo zdravotnictví pro tyto účely rozdělí celkem 856 milionů korun.

Cílem dotačního programu z dílny Ministerstva zdravotnictví je pomoci zmírnit dopady fyzického a psychického vypětí na zdraví zdravotníků, kterému čelili v průběhu pandemie. „Zdravotníci během pandemie odvedli obrovský kus práce. Potýkali jsme se s obrovskou zátěží na zdravotní systém, a bylo to právě jejich absolutní nasazení, které nám pomohlo situaci zvládnout. Vypsali jsme tento dotační program, abychom zdravotníkům umožnili načerpat nové duševní a fyzické síly, které jim pandemie vzala,“ popisuje podstatu dotačního programu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dotační program umožní poskytovatelům čerpat pro své zdravotníky příspěvek 8 000 korun na zdravotní služby za účelem obnovy tělesných a duševních sil, například u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Jeho účelem je také prevence syndromu vyhoření.

„Období pandemie kladlo na zdravotnické a ostatní odborné pracovníky mimořádné nároky. Zvláště pak u poskytovatelů lůžkové péče, kde se denně potýkali se změnami v provozech lůžkových zařízení. Péče o pacienty s covid-19 s sebou nesla také zvýšené nároky na ošetřovatelskou péči v podobě psychické a fyzické zátěže. Tyto skutečnosti by se v budoucnu mohly na zdravotnících negativně projevit. Cílem dotačního programu je tato rizika minimalizovat,“ dodává ministr Vojtěch.

O příspěvek pro své zaměstnance může žádat poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací a organizační složkou státu, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách, a u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou covid-19 a poskytovatel tuto informaci zároveň nahlásil do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Na dotační program, který se spustí 28. června 2021, je vyčleněno 856 milionů korun. O příspěvek bude možné žádat do 30. července 2021. Čerpání příspěvku Ministerstvo zdravotnictví umožní až do konce roku 2021. Pokud budou alokované finanční prostředky vyčerpány, plánuje Ministerstvo zdravotnictví vypsat tento dotační program také v roce 2022. Zdravotníci, kteří nestačí tento finanční benefit vyčerpat, budou mít možnost učinit tak v dalším roce.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?