Ministerstvo zdravotnictví připravuje další reformní kroky v oblasti zdravotních pojišťoven a DRG

Vytvořeno: 12. 5. 2011 Poslední aktualizace: 12. 5. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách. Ten dává pojišťovnám větší roli a především odpovědnost při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Dále zavádí transparentní pravidla pro fúzování zdravotních pojišťoven a posiluje dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven ze strany státu.

 
Zákon o zdravotních pojišťovnách zjednodušuje současnou legislativu tím, že v sobě spojuje zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zákon o oborových zdravotních pojišťovnách. „Jedná se o další významný krok, kterým ministerstvo zdravotnictví plní Programové prohlášení vlády,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a doplňuje: „Naším cílem bylo stanovit stejné podmínky a pravidla pro všechny pojišťovny, nastavit jejich povinnou neziskovost, zrušit dozorčí rady a naopak posílit roli managementu a správních rad.“
 
Jako primární povinnost zdravotních pojišťoven je ve věcném návrhu zákona o zdravotních pojišťovnách jasně stanoveno zajištění časové a místní dostupnosti zdravotní péče a tvorba a kultivace zdravotní sítě. Dohlížet na plnění těchto úkolů bude v rámci nových pravomocí, včetně možnosti udělení sankcí Ministerstvem zdravotnictví  ČR. Nově vzniklá Servisní organizace zdravotního pojištění bude zajišťovat společné činnosti pro zdravotní pojišťovny. „Současná právní úprava je vzhledem k významu zdravotních pojišťoven nedostatečná, nevhodně zasazená do právního rámce ČR a z hlediska dalšího rozvoje systému veřejného zdravotního pojištění a zvýšení jeho efektivity nevyhovující,“dodává ministr Heger.
 
V rámci zprůhledňování produkce nemocnic v oblasti akutní lůžkové péče a prevence korupčního prostředí pracuje ministerstvo zdravotnictví rovněž na využití klasifikačního systému DRG (Diagnosis-related group) v úhradovém mechanismu. Jeho cílem je stanovení a jasné vymezení systému úhrady za zdravotní služby pro všechna zdravotnická zařízení. Ministerstvo usiluje o zakotvení DRG v české legislativě prostřednictvím zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a úhradové vyhlášky, která DRG stanoví jako jediný nástroj úhrady pro akutní lůžkovou péči.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_DRG.doc (143,00 KB)
Typ souboru: pdf
MZCR_DRG.pdf (112,16 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?