Ministerstvo zdravotnictví připravilo novou Koncepci ošetřovatelství, která cílí na efektivní péči

Vytvořeno: 12. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví schválilo novou Koncepci ošetřovatelství. Nový dokument nahrazuje ten původní z roku 2004 a vyjde v nejbližším čísle věstníku ministerstva.

Cílem koncepce je popsat současný stav českého ošetřovatelství, nastínit jeho vývoj v následujících letech a prostřednictvím jednotlivých strategických cílů navrhnout postupy směřující k poskytování efektivní ošetřovatelské péče a posílení postavení sester ve společnosti.

„Pandemie onemocnění covid-19 jasně ukázala, jak důležitou roli zdravotní sestry a ošetřovatelé ve zdravotním systému mají. Bez jejich nasazení a profesionálního přístupu by byla taková zkouška českého zdravotnictví nezvládnutelná. Musíme proto i nadále dbát na podporu zdravotních sester a ošetřovatelů a stále zlepšovat jejich společenské postavení,“ vysvětluje přínos zdravotníků a ošetřovatelů ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Globální zaměření koncepce cílí především na vzdělávání a praxi založenou na vzájemné spolupráci, bezpečnou úroveň personálního obsazení a kvalitu ošetřovatelské péče a na posílení postavení sester.

Koncepce ošetřovatelství je výsledkem spolupráce Ministerstva zdravotnictví České republiky se všemi klíčovými zainteresovanými stranami. 

K nahlédnutí je koncepce zde.


Odbor komunikace s veřejností
Jana Schillerová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?