Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh nového zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami

Vytvořeno: 8. 1. 2013 Poslední aktualizace: 8. 1. 2013

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh nového zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami, který nahradí stávající zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Cílem tohoto nového zákona je další posílení ochrany veřejného zdraví, zejména u dětí a mladistvých. Občané by se tak mohli dočkat zavedení úplného zákazu kouření na dalších typech míst či výrazného omezení dostupnosti alkoholu pro děti a mládež. Zákon rovněž zkvalitňuje právní rámec vedoucí k  zefektivnění vymahatelnosti jeho dodržování. Návrh zákona se nachází v počáteční fázi legislativního procesu, po řádném připomínkovém řízení bude předložen vládě ČR.

 
„Jsem rád, že se nám podařilo vypracovat zákon, který přispěje mimo jiné k dalšímu rozšíření nekuřáckého prostředí a omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů. Věřím, že se nám jeho prostřednictvím podaří zmírnit negativní dopady návykových látek, a to zejména na děti a mládež,“ uvedl Leoš Heger, ministr zdravotnictví. Zákaz prodeje tabákových výrobků, ale i tabákových potřeb a alkoholických nápojů by se měl nově týkat prodejních automatů či pojízdných prodejen. Zákon nově počítá s úplným zákazem kouření např. ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorách nebo ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb jako jsou restaurace, bary apod. Částečný zákaz kouření bude i nadále platit v případě vnitřních zábavních prostor, kde bude kouření povoleno pouze ve vyhrazených stavebně oddělených prostorech, jejichž definici nově zákon zavádí. „Do těchto vyhrazených prostor bude úplně zakázán vstup osobám mladším 18 let“, dodal náměstek ministra Ferdinand Polák.
 
Zákon rovněž zpřísňuje podmínky pro provozovatele restaurací apod. týkající se prodeje alkoholu. Ti by nově měli mít povinnost zajistit, aby na těchto místech nedocházelo k požívání alkoholických nápojů osobami mladšími 18 let, či aby se v těchto prostorách nezdržovaly mladistvé osoby zjevně pod vlivem alkoholu. „Za nedodržení zákazu prodeje alkoholického nápoje nebo tabákového výrobku osobám mladším 18 let by provozovateli mohla nově hrozit pokuta až do výše 1 milionu Kč a v případě např. opakovaného porušení této povinnosti i vyšší“, dodal náměstek ministra Polák. V restauracích by měl být vždy k dispozici minimálně jeden nealkoholický nápoj, který bude levnější než nejlevnější alkoholický nápoj stejného objemu. Příležitostný prodej alkoholu jiného než lihovin bude i nadále ve zvláštních případech povolen např. v době konání vánočních trhů či kulturních akcí, provozovatel bude muset stejně jako v současnosti splnit dodatečné zákonem stanovené podmínky.
 
Mezi další novinky, které zákon upravuje, patří například zkvalitnění právní úpravy záchytné služby, která i nadále zůstává zdravotní službou, či zkvalitnění právní úpravy v oblasti koordinace a provádění národní protidrogové politiky. Zákon by měl po všech legislativních úpravách vstoupit v platnost 1. 1. 2014.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?