Ministerstvo zdravotnictví připomíná Světový den Parkinsonovy nemoci

Vytvořeno: 9. 4. 2019 Poslední aktualizace: 9. 4. 2019

 

U příležitostí výročí narození anglického chirurga Jamese Parkinsona, který poprvé popsal chorobu, jež nyní nese jeho jméno, si svět každého 11. dubna připomíná Den Parkinsonovy nemoci. Právě problematice zdravotní péče o pacienty trpící touto chorobou byla věnována společná tisková konference Ministerstva zdravotnictví a pacientské organizace Parkinson-Help, která měla za cíl upozornit veřejnost na tuto nemoc a zvýšit povědomí o možnostech její léčby.

Tématům souvisejícím právě s tímto onemocněním se věnuje Pracovní skupina k problematice neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu zřízená na MZ ČR. Ta projednává hlavní problémy, kterým čelí pacienti trpící Parkinsonovou chorobou i jejich ošetřující lékaři, hledá a iniciuje řešení těchto problémů. Mezi nejdůležitější okruhy práce skupiny patří mezioborová spolupráce v oblasti neuropsychiatrického pomezí, zvyšování dostupnosti specializované tzv. DBS léčby (zavedení implantátu pro hlubokou mozkovou stimulaci vhodným pacientům) či hrazení jednotlivých léků.

 „U pacientů s Parkinsonovou chorobou jde primárně o zmírnění příznaků, které takovému člověku komplikují či téměř znemožňují pracovní i soukromý život. Nemoc přitom nezřídka postihuje lidi už v produktivním věku. I proto se společně s předními odborníky v oboru a zástupci pacientské organizace v rámci pracovní skupiny snažíme identifikovat nepalčivější potíže, které aktuálně potřebují řešit, abychom pro pacienty zvýšili dostupnost péče a pomohli zlepšovat kvalitu jejich života,“ sdělil na úvod náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula. „S radostí mohu říci, že pacienti se brzy dočkají plné úhrady tabletové formy léku obsahujícího levodopu spolu s inhibitorem dekarboxylázy, která je pro většinu z nich stěžejní léčbou. K zajištění funkční provázané neurologické i psychiatrické péče o tyto pacienty se nám podařilo prosadit finanční bonifikaci formou sdíleného výkonu. Specializovaná Extrapyramidová centra zabývající se poruchami řízení pohybu získají status superspecializovaných center, co spolu s dalšími opatřeními ze strany zdravotních pojišťoven podpoří jejich rozvoj a zvýší dostupnost hluboké mozkové stimulace, která dokáže zcela zásadně zlepšit kvalitu života lidí s Parkinsonovou nemocí,“ uvedl Roman Prymula.

„Onemocnění Parkinsonovou chorobou se týká minimálně 50 tisíc pacientů v naší zemi, což rozhodně není nikterak zanedbatelné číslo. Proto jsme souhlasili s navýšením úhrady u tabletové formy léčivého přípravku Levodopa tak, že pro pacienta bude bez doplatku. Dále jsme se usnesli na podpoře prolomení limitů hluboké mozkové stimulace u pacientů s Parkinsonovou nemocí s cílem 20% nárůstu ročně,“ potvrdil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

„V České republice je základem ambulantní péče o nemocné s neurodegenerativními onemocněními síť terénních neurologů. Tato onemocnění se však netýkají pouze problémů s hybností, ale přináší naši s sebou i řadu psychických potíží, které jsou dány jak samotným narušením neuronálních okruhů a funkcí, tak i velmi závažnou stresovou zátěží a situacemi (zaměstnání, uplatnění v rodině apod.), kterou tato onemocnění svým nositelům přinášejí. Vnímáme tak jako zcela nezbytnou spolupráci mezi úzce provázanými obory – neurologií a psychiatrií. Podařilo se nám definovat a schválit sdílený zdravotní výkon pro mezioborovou spolupráci neurologie a psychiatrie, takže tato intenzivní spolupráce dvou odborností bude moct být v dohledné době finančně bonifikována. Kromě toho je pro nás důležitá spolupráce s praktickými lékaři. Potřebujeme, aby se praktici zapojili do péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a byli natolik kvalitně a aktuálně vzděláni, že rozpoznají potřebu poslat pacienta na specializované pracoviště, kde se mu dostane nejlepší dostupné péče,“ vysvětlil předseda České psychiatrické společnosti ČLS JEP Martin Anders.

Pacienty s Parkinsonovou nemocí lze úspěšně léčit a mnohdy vrátit do pracovního procesu. Již přes 20 let je jim k dispozici hluboká mozková stimulace (Deep Brain Stimulation, zkráceně DBS), což je neurochirurgický zákrok spočívající v zavedení elektrod do mozku, který dokáže významně zmírnit projevy tohoto onemocnění. Hlubokou mozkovou stimulaci v současné době provádějí pouze tři specializovaná pracoviště – v Praze, Brně a Olomouci. „Počet implantovaných pacientů je v ČR kolem 2 %, přičemž optimálně by tuto léčbu vyžadovalo minimálně 10–15 % nemocných. Léčba Parkinsonovy nemoci moderními postupy zahrnujícími hlubokou mozkovou stimulaci nebo podávání léků pumpovými systémy je nákladná. Nemocní ovšem oceňují, že vhodným pacientům jsou tyto metody léčby plně hrazeny,“ uvedl k možnostem léčby Robert Jech, vedoucí Centra pro intervenční terapii motorických poruch při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Pro pacienty je zde organizace Parkinson-Help, z. s., která seznamuje širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje komunitní život nemocných v regionech, kde zakládá Parkinson-Help (P-H) kluby. Rozvíjí aktivity pro nemocné a jejich blízké, pořádá osvětové akce, vzdělávací workshopy a mnoho dalšího. Zakladatelka Parkinson-Help z. s. Romana Skála-Rosenbaum pacientům vzkazuje: „Vy a čas, to je, oč tu běží. Zajímejte se o své zdraví, o všechny možnosti léčby, které současná doba nabízí. Nebojte se ptát, jde o Vás!“

Ve vstupní hale Ministerstva zdravotnictví je k dnešnímu dni otevřena výstava fotografií, která na nemoc upozorňuje.

Pacientská organizace: www.parkinson-help.cz 

Extrapyramidová sekce Neurologické společnosti ČLS JEP: www.expy.cz

 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?