Ministerstvo zdravotnictví převádí velkou část specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty

Vytvořeno: 24. 10. 2011 Poslední aktualizace: 24. 10. 2011

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví ČR takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity a vzájemné vztahy mezi ministerstvem, IPVZ a lékařskými fakultami.

 
Na základě těchto smluv dochází k převodu vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech specializačního vzdělávání na univerzity, resp. na sedm lékařských fakult. Od 1. ledna 2012 budou zařazování do specializačního vzdělávání, zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace a atestační zkoušky zajišťovat jednotlivé lékařské fakulty. „Přihlášení k atestační zkoušce a vydávání certifikátů o absolvování základního kmene bude rovněž plně v kompetenci lékařských fakult. Vydání diplomu o získání specializované způsobilosti v základním oboru bude dále v kompetenci ministerstva zdravotnictví,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
IPVZ společně s ministerstvem zdravotnictví bude nadále zajišťovat specializační vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vzdělávání farmaceutů, certifikované kurzy a zápočet odborné praxe absolvované v zahraničí a v rámci doktorského studijního programu. Nezměněno zůstává také vydávání certifikátů o získání zvláštní odborné způsobilosti v rámci nástavbových odborů.
 
Ministerstvo zdravotnictví rovněž nadále pokračuje v dotačním programu rezidenční místa, který má za cíl podporovat absolventy lékařských fakult při získávání potřebné atestace a zajištění kvalitní lékařské péče. „V letošním roce realizujeme již třetí cyklus dotačního programu. Pro nelékařské obory bylo vypsáno celkem 981 rezidenčních míst a pro lékařské obory 150 míst pro Všeobecné praktické lékařství a 30 míst pro Praktické lékařství pro děti a dorost,“ dodává ministr Heger.
 
Veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejněny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR:
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?