Ministerstvo zdravotnictví představilo projekt DRG restart

Vytvořeno: 3. 12. 2014 Poslední aktualizace: 3. 12. 2014

Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací již několik měsíců pracují na jednom z nejdůležitějších a prioritních projektů – DRG restart, který v horizontu tří let umožní spravedlivě a transparentně oceňovat akutní péči v nemocnicích. Řešení tohoto problému zaneseno také do programového prohlášení Vlády, která tak zajistí kontrolu státu nad zaváděním DRG systému převzetím těchto činností Ministerstvem zdravotnictví z tzv. Národního referenčního centra.

Proč potřebujeme projekt DRG RESTART

 • Je nutné udělat pořádek v systému úhrad za poskytnutou péči a k tomu potřebuje MZ kvalitní zdravotnická a ekonomická data, která mají skutečnou vypovídající hodnotu a budou zohledňovat reálnou cenu při zachování nejlepší dostupné kvality péče.
 • Platby nemocnicím za výkony jsou v současné době netransparentní, v jednotlivých zdravotnických zařízeních se liší a jsou neobjektivní.
 • ČR jako jedna z posledních zemí Evropy, nemá dosud plně zaveden systém DRG, Nikdo tyto ceny dosud neaktualizoval ani nekontroloval a dnes již neodpovídají realitě.

 

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče:

 • Respekt k funkčním klinickým standardům, k standardizovaným diagnostickým a léčebným algoritmům.
 • Vybudování reprezentativní a pravidelně aktualizované datové základny.
 • Exaktní a reprodukovatelná metodik
 • Princip odborné oponentury.
 • Transparentnost komunikace.

 

Co přinese projekt DRG RESTART – hlavní cíle

 • Ministerstvo zdravotnictví, a po publikování všichni, bude mít skutečný přehled o poskytované zdravotní péči.
 • Zásadně se zvýší efektivita a transparentnost úhradových mechanismů pro lůžkovou péči.
 • Propojením ekonomických a zdravotnických dat, budeme schopni stanovit skutečnou cenu poskytnuté péče při její jasně dané kvalitě.

 

 

Webové stránky projektu: www.drg-cz.cz

 

Přílohy

Typ souboru: pdf
Prezentace.pdf (1,38 MB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?