Ministerstvo zdravotnictví představilo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví

Vytvořeno: 13. 12. 2023 Poslední aktualizace: 14. 12. 2023

Ve středu 13. prosince proběhla na Ministerstvu zdravotnictví snídaně s novináři, na které zástupci Ministerstva zdravotnictví představili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Hlavním cílem této novely je restrukturalizace hygienické služby, snížení byrokracie a celkově efektivnější fungování ochrany a podpory veřejného zdraví v České republice.

Snídaně s novináři, na které zástupci Ministerstva zdravotnictví představili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.Novela zákona navrhuje především tři roviny úprav. V první rovině se jedná o restrukturalizaci orgánů ochrany veřejného zdravé ČR. Druhá a třetí rovina obsahují řádné ukotvení hygienických registrů a odstranění obsoletních a nadbytečných byrokratických povinností.

„Předložením této novely naplňujeme další bod programového prohlášení vlády, a to nejen v oblasti zdravotnictví, ale díky rušení zbytečných povinností a papírování také v oblasti debyrokratizace. Vracíme se s tím také k principu aktivní podpory veřejného zdraví a prevence, jakožto jednoho z hlavních úkolů hygienické služby v ČR. Tato podpora veřejného zdraví bude efektivní a bude ji koordinovat Rada vlády pro veřejné zdraví,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Současné zkušenosti ukazují, že celý systém ochrany veřejného zdraví je nezbytné zefektivnit tak, aby v případě celostátních hrozeb veřejného zdraví byl maximálně akceschopný a průběžně probíhala i efektivní kooperace s nadnárodními zdravotnickými orgány (např. ECDC, ECHA či WHO). Zároveň lépe propojuje činnost všech orgánů ochrany veřejného zdraví (včetně Státního zdravotního ústavu) a umožňuje jejich lepší vzájemnou koordinaci.

„Nový systém Státní hygienické služby přinese efektivnější komunikaci, fungování a řízení nejen běžné, ale i mimořádné agendy hygienické služby. Krajský systém hygienických stanic nicméně bude zachován pod vedením ústředního ředitele Státní hygienické služby,” řekla hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že po vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení, které bylo zahájeno dne 8. 12. 2023, legislativní materiál předloží na jednání komisím legislativní rady vlády a na jednání vlády do konce března 2024.

„K dosažení shody se všemi dotčenými aktéry byla vedena velmi intenzivní jednání a ve snaze o maximální shodu byla do vnitřního připomínkového řízení zahrnuta i připomínková místa, která se standardně účastní až pozdější fáze připomínkování. Drtivá většina připomínek byla zapracována do návrhu,” uzavřel náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?