Ministerstvo zdravotnictví představilo novelu právních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění

Vytvořeno: 5. 4. 2024 Poslední aktualizace: 5. 4. 2024

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která v příštím týdnu zamíří do meziresortního připomínkového řízení. Hlavní oblasti, kterých se novela dotkne, jsou podpora prevence, zajišťování dostupnosti stomatologické péče, poskytování a úhrada přeshraniční péče i cenová a úhradová regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Mezi hlavní přínosy novely o veřejném zdravotním pojištění patří podpora prevence prostřednictvím bonusů poskytovaných pojištěncům z fondů prevence zdravotních pojišťoven a snížení počtu chronicky nemocných osob v populaci (diabetes, kardiovaskulární problémy) a tím i postupné snížení zátěže zdravotního systému. Rovněž také úhrada moderních metod ve stomatologii – plná úhrada u dětí a částečná úhrada u dospělých s důrazem na prevenci. Dále také usnadnění možnosti čerpat hrazené zdravotní služby v zahraničí do výše tamní úhrady, jsou-li v ČR nedostupné, nebo pokud je to pro zdravotní pojišťovnu efektivnější.

„Cílem této novely není nijak zásadně měnit základní pravidla systému veřejného zdravotního pojištění, ale lépe nastavit rámec právní regulace, který zlepší jeho efektivitu a přispěje ke zlepšení dostupnosti hrazených zdravotních služeb. Novela tak reaguje i na nejnovější trendy a potřeby v poskytování hrazené zdravotní péče,“ uvedl náměstek ministra Jakub Dvořáček.

Novela právních předpisů se také zaměřuje na zrušení rezervního fondu a jeho alokování do základního fondu zdravotních pojišťoven, kdy se jedná pouze o část rezerv zdravotních pojišťoven (cca 10 %). Důvodem je zejména to, že rezervní fond je dlouhodobě nevyužíván, a to i v případech, kdy jsou splněny zákonné podmínky. Novým přínosem bude také Fond obecně prospěšných činností, kdy až 0,5 % z celkového pojistného ročně (2,5 miliardy) mohou zdravotní pojišťovny použít na činnosti a služby, které souvisí s rozvojem a zvyšováním kvality a dostupnosti hrazených služeb a systému veřejného zdravotního pojištění. V rámci tohoto fondu dojde i k podpoře vytvoření stipendijních programů pro lékaře v předatestačním vzdělávání, přičemž se tím cílí na odbornosti a regiony se sníženou dostupností.

„Novela se výrazně dotkne i stomatologické péče. Nově budou hrazeny moderní stomatologické metody, a to plně u dětí a částečně s doplatkem u dospělých. Jelikož vznik nežádoucích stavů v dutině ústní a zejména zubního kazu je vysoce preventabilní a významnou roli v této oblasti hraje primární a sekundární prevence, počítá Ministerstvo zdravotnictví v rámci připravované novelizace s tím, že všichni pojištěnci, kteří budou řádně docházet na preventivní stomatologické prohlídky, tak kromě toho, že u sebe samozřejmě sníží riziko vzniku zubního kazu, tak především v případě jeho vzniku mohou čerpat navýšené prostředky z fondu prevence na doplatek rozdílu mezi částečnou úhradou a skutečnou cenou výplně,“ doplnila vrchní ředitelka sekce pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.

Za účelem zvýšení dostupnosti určitých léčivých přípravků, které Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na veřejný zájem uvede v cenovém předpise, se s novelou mění způsob výpočtu maximálních cen u přípravků. S cílem zajistit stanovení úhrady podle maximálně reálného stavu se upravují pravidla pro výběr referenčního přípravku, podle kterého bude základní úhrada stanovena. Zároveň také dochází k rozšíření možností, jak prokázat inovativnost a získat statut vysoce inovativního léčivého přípravku, a tedy žádat o dočasnou úhradu. Dále jsou navrhovány úpravy v provádění revizních řízení s cílem posílit stabilitu úhrad a také úpravy zvyšující dostupnost léčiv pro pacienty. Novela také umožní rychlejší vstup potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?