Ministerstvo zdravotnictví povolilo sloučení HZP a ČNZP

Vytvořeno: 31. 7. 2009 Poslední aktualizace: 31. 7. 2009

Ministerstvo zdravotnictví povolilo sloučení HZP a ČNZP

Ministerstvo zdravotnictví ČR jako příslušný správní orgán podle ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách rozhodlo v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o povolení sloučení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s Českou národní zdravotní pojišťovnou, a dále schválilo změnu názvu na Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Žádost pojišťoven byla řádně odsouhlasena v jejich správních radách a naplnila veškeré požadavky, které pro tento proces stanoví zákon. Ministerstvo zdravotnictví při svém rozhodování mimo jiné vycházelo z kladného stanoviska a doporučení ministerstva financí.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?