Ministerstvo zdravotnictví poskytne 3. lékařské fakultě prostory pro výuku nových studentů

Vytvořeno: 1. 7. 2019 Poslední aktualizace: 1. 7. 2019

 

Vláda na svém dnešním zasedání schválila na návrh Ministerstva zdravotnictví převod nepotřebného majetku státu na Univerzitu Karlovu za účelem rozšíření kapacit 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „V souvislosti s vládním programem na finanční podporu lékařských fakult, jehož součástí je i navýšení kapacit studentů, jsme se rozhodli poskytnout od nadcházejícího akademického roku 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nevyužité prostory Státního zdravotního ústavu, který sídlí v její bezprostřední blízkosti. Umožníme tak, aby se zde mohlo vzdělávat více studentů medicíny, což do budoucna napomůže řešit nedostatek lékařů,“ přiblížil potřebu převodu nemovitého majetku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pozemek i budova Státního zdravotního ústavu se nacházejí v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady stejně, jako se v tomto areálu nachází 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Tento záměr navazuje na usnesení vlády z minulého roku navýšit rozpočet lékařských fakult o téměř 7 miliard korun s cílem zajistit dostatek vyučujících a navýšit jejich kapacity o 15 %. Opatření reaguje na dlouhodobý a nadále se prohlubující nedostatek lékařů ve zdravotnickém systému. S navýšením kapacit počítá i 3. lékařská fakulta, která zároveň navyšuje kapacity i v oboru všeobecná sestra. „Ruku v ruce s navýšením kapacit studentů musí jít také udržení stejně vysoké kvality výuky. Nové prostory tak umožní 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nejen rozšíření výukových prostor, ale také zlepšení komfortu studentů a rozvoj výzkumných aktivit, mezinárodní spolupráce a simulační výuky,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 „Již řadu let využíváme více než polovinu této budovy formou pronájmu, bohužel však pronajaté prostory nemůžeme upravovat podle našich potřeb. Zejména však vzhledem k navyšování počtu studentů další prostory rozhodně potřebujeme a vítáme. Do 1. ročníku nyní přijímáme více studentů, jak budoucích lékařů, tak i zdravotních sester. Jsem rád, že díky tomuto kroku fakulta získá prostory pro rozšíření výuky. Naše fakulta historicky velmi úzce spolupracovala se Státním zdravotním ústavem a v souvislosti s tímto krokem dochází k prohloubení a dalšímu rozvoji spolupráce. Již nyní máme společné projekty, kdy se odborníci ze Státního zdravotního ústavu výrazně podílejí na výuce a studenti zase na výzkumu probíhajícím v rámci Ústavu,“ doplnil děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petr Widimský. Státní zdravotní ústav také průběžně vzdělává pedagogy a absolventům nabízí kvalifikované a prestižní pracovní uplatnění. Obě instituce zároveň spolupracují v oblasti grantové podpory.

Smlouva o převodu majetku nabývá platnosti dnešním dnem. První studenti se v nových prostorách začnou vzdělávat již od nadcházejícího akademického roku 2019/2020.

 


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?