Ministerstvo zdravotnictví pomůže lidem postiženým povodní

Vytvořeno: 1. 7. 2009 Poslední aktualizace: 1. 7. 2009

Ministerstvo zdravotnictví pomůže lidem postiženým povodní a uhradí jim náklady na rozbor vody po vyčištění zatopených studní


Ministerstvo zdravotnictví ČR se v souvislosti s ničivými záplavami, které postihly tisíce obyvatel na jihu Čech a na severní a střední Moravě, rozhodlo pomoci těmto lidem uhrazením nákladů spojených s rozborem kvality vody po vyčištění zatopených studní. Celkem se bude jednat až o 850 studní a náklady dosáhnou téměř 1,5 milionu korun. 


Záplavami postižení obyvatelé mohou prostřednictvím své obce žádat o provedení rozboru kvality vody na Krajských hygienických stanicích. Pokud jejich studny představují jediný zdroj pitné vody, budou náklady ve výši zhruba 1600 korun uhrazeny ministerstvem zdravotnictví. „Odhadujeme, že půjde v Moravskoslezském kraji zhruba o 600 studní, v Olomouckém kraji o 150 a v Jihočeském kraji o 100,“ uvádí Michael Vít, hlavní hygienik České republiky, a varuje: „Pokud nejsou lidé postižení povodněmi napojeni na veřejný vodovod, neměli by v žádném případě odebírat vodu z vlastního zdroje, dokud není sanován a proveden rozbor kvality vody s uspokojivým výsledkem!“


Ministerstvo zdravotnictví připravilo na svých internetových stránkách www.mzcr.cz podrobný návod, jak postupovat při sanaci zatopených studní. Základní postup zahrnuje mechanické očistění vnější stěny studny a čerpacího zařízení od nánosů bahna a nečistot, opravení poškozené části vnějšího krytu studny a důkladné opláchnutí čistou vodou, nejlépe tlakovou. Poté následuje dezinfekce. Ta se stejně jako očista studní provádí za přítomnosti nejméně tří osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny. Teprve po důkladné dezinfekci je možné odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly.


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?