Ministerstvo zdravotnictví podpořilo vznik nových lékařských praxí částkou 15,5 milionu korun

Vytvořeno: 20. 12. 2018 Poslední aktualizace: 20. 12. 2018

Podpora lékařů při zakládání nových praxí v regionech a tedy zvyšování dostupnosti zdravotní péče pro občany patří mezi priority Ministerstva zdravotnictví. Vypsalo proto dva dotační programy, které jsou určené pro praktické lékaře a pediatry a pro zubní lékaře. V roce 2018 ministerstvo podpořilo celkem 23 nových praxí v celkové výši 15,5 milionu korun.

Česká republika se potýká s nerovnoměrným rozmístěním primární péče, neboť dochází k odlivu lékařů z venkova do velkých měst. „Podporujeme lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče rovnoměrně ve všech regionech a pacienti nemuseli daleko dojíždět. Dotace pomůže lékařům pokrýt vysoké výdaje na personál a u praktiků i na vybavení. Je to jedno z řešení neutěšené personální situace na venkově,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Oba programy mají proto za cíl finančně podpořit vznik praxí v oblastech, kde lékaři dlouhodobě chybí. Oblasti s omezenou dostupností zdravotních služeb jsou přesně definovány v metodice dotačních programů.

Dotační program pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost na podporu dostupnosti jejich zdravotních služeb je vypisován od roku 2016. Od té doby ministerstvo udělilo již 24 dotací v celkové výši 6,9 milionu korun. Z toho jen za rok 2018 (k 21. prosinci) bylo schváleno celkem 14 dotací ve výši 4,6 milionu korun.Zájem praktických lékařů o dotaci jednoznačně roste. Každý rok na ně ministerstvo vyčlení zhruba 5 milionů korun,“ dodal k programu ministr Vojtěch. Celková výše jednorázové dotace z dotačního programu pro praktické lékaře je 500 tis. korun. Dotace je určena na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta v maximální výši 250 tis. korun a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře rovněž v maximální výši 250 tis. korun. Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby, které plánují poskytovat nebo začaly poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby.

Druhý dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb ministerstvo vyhlásilo v květnu 2018. Stomatologové mohou žádat o příspěvek na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky až do výše 1,2 milionu korun. „Celkem jsme vyčlenili přes 100 milionů korun ze státního rozpočtu. Během čtyř let tak může být dotace udělena až stovce žadatelů,“ uvedl ministr. K prosinci letošního roku bylo schváleno celkem 9 dotací v celkové výši 10,8 milionu korun. „Jednou z podmínek udělení dotace je, aby lékař do 3 let přijal minimálně 1 500 pojištěnců. Do konce roku 2021 tak svého zubaře získá minimálně 13 500 pacientů,“ zdůraznil ministr Vojtěch. Žadatel o dotaci je rovněž povinen doložit, že má uzavřenou smlouvu alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti. Velmi obtížně se dále hledají zubní lékaři ochotní ošetřovat dětské pacienty. Z toho důvodu ministerstvo mezi vstupní kritéria pro udělení dotace zařadilo podmínku, že děti do 15 let (včetně) společně se seniory ve věku 65 a více let musí tvořit alespoň 10 % všech registrovaných pojištěnců daného lékaře. Zubař dále musí poskytovat zdravotní služby v rozsahu alespoň 35 ordinačních hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů týdně. Udělením dotace se lékař zaváže, že bude poskytovat zdravotní služby v dané obci po dobu minimálně pěti let od dne udělení dotace.

 

Podrobnosti o dotačních programech najdete na webu MZ:

Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů zde.

Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb zde.

 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?