Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří záměr Fakultní nemocnice Plzeň vybudovat parkovací dům svými silami

Vytvořeno: 2. 4. 2013 Poslední aktualizace: 2. 4. 2013

28. března 2013 – Ministerstvo zdravotnictví a vedení Fakultní nemocnice Plzeň se rozhodlo aktivně jednat v záležitosti výstavby parkovacího prostoru před Fakultní nemocnicí Plzeň – Lochotín a vybudovat parkovací prostor s dostatečnou kapacitou a z vlastních prostředků. Tímto krokem dají přednost před variantou neúměrně velkého parkovacího domu, který navrhovali postavit představitelé města Plzeň v rámci PPP projektu. Zároveň tak padá varianta vytvořit z parkovacího domu součást protihlukové bariéry, která by měla být součástí plánované stavby silničního obchvatu plzeňské části Roudná.

„Vzhledem k tomu, že stále nevíme, zda-li se vůbec bude výstavba obchvatu plzeňské části Roudná realizovat a kdo by byl investorem akce, upřednostňujeme realistické řešení, před nejistým a nevyjasněným návrhem. Ministerstvo zdravotnictví podpoří výstavbu  parkovacího domu u lochotínského areálu na vlastní náklady nemocnice s kapacitou 400 míst ke stání,“ uvedl první náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek. „Spolu s náměstkem pro dopravu města Plzeň, Miloslavem Šimákem, jsme celou záležitost projednali a vyjasnili si naše pozice,“ dodal Ženíšek. Návštěvníkům nemocnice a pacientům přicházejícím za ošetřením do lochotínské části největšího zdravotnického zařízení Plzeňského kraje tak odpadnou problémy s parkováním, které byly také zdrojem četné kritiky ze strany veřejnosti. Původní koncept nemocnice z přelomu 70. a 80. let minulého století s rozsáhlými parkovacími plochami v areálu nemocnice a jeho blízkosti nepočítal. V současné době tvoří polovinu pacientů ošetřených v plzeňské fakultní nemocnici obyvatelé Plzně a téměř celou druhou polovinu obyvatelé Plzeňského kraje.
 
Dosud zvažovaný projekt výstavby obchvatu plzeňské části Roudná počítá s výstavbou protihlukové bariéry, která by stála v místě současného parkoviště před lochotínským areálem nemocnice. Vedení nemocnice proto požadovalo, aby výstavbu parkovacího domu zajistil a financoval jako vyvolanou investici investor akce s tím, že by se jednalo o náhradu za zrušená parkovací stání a zároveň by byl právě parkovací dům součástí protihlukové bariéry, která by měla chránit areál nemocnice před hlučností plánované dopravní tepny. „O výstavbě parkovacího domu v sousedství  FN Plzeň – Lochotín jednalo vedení nemocnice opakovaně a bez výsledku více než deset let s představiteli Statutárního města Plzně a také vedením Plzeňského kraje v souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu Roudné,“ uvedla ředitelka nemocnice Jaroslava Kunová. 
V posledních letech přišlo město Plzeň s návrhem výstavby parkovacího domu u lochotínské nemocnice formou PPP projektu, přičemž zodpovědnost za projekt by měla kompletně FN Plzeň. Návrh počítal s výstavbou parkovacího domu s kapacitou 1100 míst a při dodržení sazeb parkovného, platných nyní v areálu nemocnice, by FN Plzeň musela každoročně hradit po dobu 20 let přibližně 40 milionů korun ročně za jeho dostupnost. „Toto řešení je nepřijatelné. Vedení nemocnice nechce a nemůže takto do budoucnosti zatížit ekonomiku celého zdravotnického zařízení. Při realizaci návrhu města, by se  promítly pořizovací náklady na parkovací dům do ceny parkovného částkou 50 až 70 korun za hodinu, což by významně snížilo využití tohoto domu a investice by byla neúměrně ztrátová,“ sdělila Jaroslava Kunová s tím, že se nemocnice rozhodla naplánovat výstavbu parkovacího domu vlastními silami. Cílem projektu je rovněž udržet parkovné pro pacienty a návštěvníky nemocnice co nejlevnější, v ideálním případě ve stávající výši, což je 10,- Kč za každou započatou hodinu. Pro hospitalizované platí po celou dobu pobytu v nemocnici zvýhodněná sazba 50,- Kč za jeden den.
 
 
  
__________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Více informací: Mgr. Renata Kroupová Jenšíková                                                                    
       tisková mluvčí
       Fakultní nemocnice Plzeň
       E. Beneše 13
       305 99 Plzeň – Bory
       ——————————————–
       tel.: +420 377 402 766
                             mail: mluvci@fnplzen.cz   
                             web: www.fnplzen.cz                                     
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?