Ministerstvo zdravotnictví podpoří vysoce specializovanou hematoonkologickou a onkologickou péči

Vytvořeno: 24. 5. 2023 Poslední aktualizace: 24. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 24. května 2023 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2 s názvem Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče.

Alokace výzvy činí 3 556 900 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu.

Podporován bude rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči. Do konceptu precizní medicíny spadá zejména teranostika, pokročilé zobrazovací metody, individualizované buněčné a genové terapie a moderní radioterapeutické přístupy.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?