Ministerstvo zdravotnictví podpoří 320 miliony iktová, komplexní kardiovaskulární a cerebrovaskulární centra

Vytvořeno: 19. 11. 2012 Poslední aktualizace: 19. 11. 2012

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí z evropských dotací v celkové výši 320 milionů Kč, která je určena podpoře specializovaných pracovišť cerebrovaskulární a kardiovaskulární péče. Podpora je určena specializovaným centrům, která byla nově zařazena do věstníků č. 3/2012, 4/2012 a 8/2012, jenž upravují cerebrovaskulární a kardiovaskulární péči v ČR, a dále těm specializovaným centrům, která neobdržela dotaci v rámci předchozí výzvy zaměřené na podporu těchto sítí.

„Jednotlivá specializovaná pracoviště těchto center je nezbytné dovybavit přístrojovou technikou tak, abychom dosáhli požadovaného standardu přístrojového vybavení a zajistili tak poskytování celoplošně dostupné a kvalitní akutní péče“, uvedl Leoš Heger, ministr zdravotnictví.
 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude financováno 85 % relevantních výdajů projektů, předložených veřejnými subjekty. Jedná se o dotace z Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Zbylých 15 % výdajů si žadatelé hradí z vlastních zdrojů. Žádosti o finanční podporu je možné předkládat od 3. prosince 2012 do 31. ledna 2013. Projekty musí být realizovány do konce června 2015.
 
Proces výběru a hodnocení žádostí pro poskytnutí dotace je rozdělen do tří částí, které posuzují kritéria přijatelnosti, formální náležitosti a hodnocení kvality jednotlivých projektů. K úspěšnému posouzení žádosti musí projekty splňovat nejen kritéria přijatelnosti a formální náležitosti, ale zároveň musí dosáhnout minimálně 50 % možných bodů za hodnocení kvality. Více informací a potřebné dokumenty naleznou žadatelé na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví na adrese http://mzd.gov.cz/Unie/obsah/aktuality_1152_8.html
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_19_11_2012.doc (148,00 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?