Ministerstvo zdravotnictví podpoří 208 miliony korun projekty zaměřené na modernizaci dlouhodobé, paliativní a geriatrické péče

Vytvořeno: 5. 11. 2012 Poslední aktualizace: 5. 11. 2012

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo podpořit oblast dlouhodobé, paliativní a geriatrická péče a za tímto účelem vyčlenilo z Fondů švýcarsko-české spolupráce prostředky ve výši 208 milionů Kč. Podpora je určena projektům, jenž se zabývají modernizací lůžkových zařízení, modernizací domácí péče a institucionálním posílením činnosti nestátních neziskových organizací působících v daných oborech. Projekty týkající se modernizace lůžkových zařízení a domácí péče jsou omezeny regionálně – musí být realizovány  pouze v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

 
Žádosti o finanční podporu z oblasti dlouhodobé, paliativní a geriatrické péče v České republice je možné předkládat v termínu od 1. listopadu 2012 do 31. ledna 2013. „Naším cílem je posílit primární i sekundární zdravotní péči na regionální úrovni určenou především dlouhodobě nemocným  občanům a občanům, jenž se nacházejí v poslední etapě svého života,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „Ministerstvo podpoří takové projekty, které nabídnou řešení směřující ke zkvalitnění péče a zvýšení kvality života cílové skupiny.“ Ministerstvo zdravotnictví podporuje dlouhodobou systematickou geriatrickou péči i nevládní neziskové organizace, jež se poskytováním této péče zabývají. Přímou finanční podporu pak získají projekty dle geografického zaměření jednotlivých aktivit. Projekty musí být zrealizovány do konce června 2015.
 
Proces výběru a hodnocení žádostí pro poskytnutí dotace je rozdělen do tří částí, které posuzují kritéria přijatelnosti, formální náležitosti a hodnocení kvality jednotlivých projektů. K úspěšnému splnění podmínek musí projekty dosáhnout minimálně 70  % možných bodů za hodnocení kvality. Více informací a potřebné dokumenty naleznou žadatelé na internetových stránkách na adrese: http://mzd.gov.cz/Unie/dokumenty/aktualni-vyzvy_6958_2461_8.html
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?