Ministerstvo zdravotnictví odmítá jakýkoliv nátlak na odchod ředitelky FN Plzeň

Vytvořeno: 24. 6. 2014 Poslední aktualizace: 24. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví odmítá jakýkoliv nátlak na odchod z funkce paní ředitelky Jaroslavy Kunové, o kterém nepravdivými spekulacemi informuje MF DNES. Paní ředitelka se těší velké odborné úctě, a to jak ze strany Ministerstva zdravotnictví, tak ze strany ministra Němečka osobně.

Hlavně proto přistoupil na její přání odejít po mnoha letech ve funkci na zasloužený odpočinek a nevěnovat tak velkou část svého života pracovním povinnostem.

Paní ředitelce Kunové bylo již během jednání o odchodu nabídnuto zejména kvůli profesní odbornosti a také úctě, které se ze strany pana ministra těší, aby i nadále mohlo zdravotnictví využívat jejich rozsáhlých zkušeností při spolupráci, jak v samotné fakultní nemocnici, tak nějakou formou přímo na Ministerstvu zdravotnictví.

Proto spekulace o jejím vynuceném odchodu považuje Ministerstvo zdravotnictví za nekorektní zejména vůči paní ředitelce samotné, protože zásadně poškozují její osobní hodnotu pro zdravotnický systém České republiky.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?