Ministerstvo zdravotnictví převzalo od Armády České republiky Národní systém pro zvládání zdravotních hrozeb

Vytvořeno: 2. 6. 2022 Poslední aktualizace: 2. 6. 2022

Projekt Chytré karantény vznikl v době pandemie covid-19 jako nástroj pro zvládnutí a řízení krizové situace. Na tomto projektu se významnou částí podílela především Armáda České republiky, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, hygienické stanice a další orgány ochrany veřejného zdraví.

Nástroje Chytré karantény jsou základními pilíři pro budoucí podobu Národního systému pro zvládání zdravotních hrozeb. Základem tohoto systému je monitoring situace, včasná detekce a rychlá reakce na zdravotní hrozby, které se v budoucnosti mohou objevit, ať už v podobě další epidemie či jiné hrozby.

„Epidemie covid-19 nám ukázala, kde je náš systém nejvíce zranitelný. V současné chvíli jsme přebrali všechny činnosti Chytré karantény, které doposud prováděla Armáda České republiky, na které chceme navázat dalšími kroky. Stále necháváme v pohotovosti Centrální řídicí tým, abychom byli schopni při případné další vlny operativně reagovat a celou situaci řídit z našich zdrojů,“ okomentoval situaci náměstek Josef Pavlovic.

Ministerstvo zdravotnictví tímto děkuje všem, kteří se na tomto projektu podíleli a přispěli k úspěšnému zvládnutí epidemie covid-19 v České republice.  

„Děkuji všem, kteří přes dva roky řídili projekt Chytré karantény, především generálům Procházkovi, Vlčkovi a Šnajdárkovi a jejich týmu Armády České republiky. Spolu s ostatními kolegy řešili epidemickou situaci leckdy i na hranici svých vlastních možností, a tím zachránili bezpočet životů a chránili zdraví náš všech.“ Dále náměstek doplňuje: „Tento systém budeme rozvíjet, abychom byli připraveni i na další zdravotní hrozby.“ 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?