Ministerstvo zdravotnictví navrhlo zbavení mlčenlivosti rozhodců v případu DIAG HUMAN SE

Vytvořeno: 11. 5. 2010 Poslední aktualizace: 11. 5. 2010


Společnost DIAG HUMAN se soustavně snaží účelově mást veřejnost zkreslenými nebo nepravdivými informacemi a spoléhá na to, že rozhodci se k nim nemohou vyjadřovat díky povinnosti mlčenlivosti.
 
Ministerstvo zdravotnictví má zájem na naprosté transparentnosti celého procesu. Navrhlo tedy protistraně zproštění povinnosti mlčenlivosti rozhodců a očekává, že pokud protistrana nemá co tajit,  zachová se stejně.  
 
Ministerstvo zdravotnictví i nadále trvá na tom, že rezignace rozhodce Della Ca, jmenovaného společnosti DIAG HUMAN, byla naprosto účelová. Byla vedena snahou zdržovat tento spor, což jednoznačně poškodilo občany České republiky. Připomínáme, že tento bývalý rozhodce rezignoval
v ranních hodinách dne  plánovaného jednání rozhodčího senátu, které by velmi pravděpodobně ukončilo celý mnohaletý spor.  
 
Snaha společnosti DIAG HUMAN jmenovat arbitrem opět švýcarského občana, pana Baumanna, jen podtrhuje obavy ministerstva zdravotnictví z dalšího zdržování tohoto sporu ze strany DIAG HUMAN.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?