Ministerstvo zdravotnictví nařídilo pořadatelům hlásit akce s účastí nad 5000 osob

Vytvořeno: 5. 3. 2020 Poslední aktualizace: 5. 3. 2020

 

Na základě mimořádného opatření, vydaného ve středu 4. března 2020, nařizuje Ministerstvo zdravotnictví pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.
 

V případě akcí konaných do 18. 3. 2020 včetně je třeba takovou akci oznámit bezodkladně, v případě akcí konaných od 19. 3. 2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce.

V oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce, včetně délky jejího trvání, cílovou skupinu účastníků, jejich národnostní složení, věk a způsob dopravy. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a platí do dovolání.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?