Ministerstvo zdravotnictví letos zvyšuje financování na rezidenční místa na více než 820 milionů Kč

Vytvořeno: 12. 1. 2023 Poslední aktualizace: 12. 1. 2023

Pro rok 2023 budou podpořeny zejména obory, které v České republice chybí, tedy hlavně všeobecný praktický lékař, pediatr v praktické péči, dětský psychiatr a dětský neurolog. Zároveň ministerstvo zvyšuje dotace na rezidenční místo v základním kmeni i celém specializačním vzdělávání, a to až o stovky procent.

„Letošní dotace na rezidenční místa reflektují potřebu českého zdravotnického systému a pomůžou dostat lékaře do oborů, kde chybí nejvíce rezidenčních míst. V minulých letech nebyla při přidělování rezidenčních míst zohledňována situace v primární péči a s ní související trendy (stárnutí populace apod), což vedlo ke zhoršení dostupnosti lékařské péče. To nyní napravujeme. Spolu s tím razantně navyšujeme prostředky pro lékaře v celém specializačním vzdělávání, tedy nejen základní kmen, ale i specializovaný výcvik, a to tak, aby měli důstojnější příjem,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V roce 2023 rozdělí Ministerstvo zdravotnictví pro obor všeobecné praktické lékařství 150 rezidenčních míst, což je dosud nejvíc. V oboru pediatrie bude v roce 2023 přiděleno 80 míst. Všechna tato místa jsou vyhrazena pro lékaře, kteří si zvolí tu variantu vzdělávacího programu, která je určena pro lékaře v primární péči. Z tohoto pohledu, tedy z pohledu zaměření vzdělávání na pediatrii v primární péči, je počet rezidenčních míst přibližně dvojnásobný. V obou případech byla rovněž navýšena měsíční částka dotace na 55 000.

Díky těmto krokům se nejen ihned zvýší počty rezidenčních míst pro praktické lékaře pro dospělé, pediatry, dětské psychiatry a dětské neurology, ale v krátkodobém horizontu i počty lékařů v těchto oborech.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?