Ministerstvo zdravotnictví je znepokojeno situací ve VoZP

Vytvořeno: 23. 9. 2016 Poslední aktualizace: 23. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví se znepokojením sleduje informace, které dnes přicházejí z Vojenské zdravotní pojišťovny. Podle právního názoru MZ jsou odvolání předsedkyně správní rady a následně i generálního ředitele VoZP nezákonné kroky. Dnešní jednání správní rady pojišťovny bylo svoláno v rozporu se statutem pojišťovny, navíc dle našich informací pro odvolání hlasovaly osoby, které byly zvoleny za členy správní rady v rozporu se zákonem. Máme tak za to, že tato rozhodnutí nejsou platná.

Ministerstvo zdravotnictví už včera oznámilo, že jeho zástupci se nezúčastní jednání správní rady VoZP, které svolala místopředsedkyně Poliaková přes přítomnost a nesouhlas předsedkyně Šebkové. Takto svolané jednání je totiž dle právního posouzení ministerstva nezákonné. „Situace ve Vojenské pojišťovně je alarmující a poslední kroky uskutečněné jen částí správní rady nás jen utvrzují v přesvědčení, že bude nutné přikročit ke konkrétním opatřením, abychom zabránili případným škodám.  V této chvíli situaci analyzujeme a připravujeme další postup,“ prohlásil ministr Němeček.

V případě, že ministerstvo zdravotnictví zjistí závažné nedostatky v činnosti pojišťovny, dává mu zákon o zdravotních pojišťovnách mimo jiné i možnost uvalit na ni nucenou správu.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?