Ministerstvo zdravotnictví informuje občany o zvýšeném výskytu RS viru

Vytvořeno: 16. 12. 2022 Poslední aktualizace: 19. 12. 2022

Situaci v rámci respiračních onemocnění sledujeme. V rámci centrálního řídícího týmu sledujeme také situaci na JIP, kde neevidujeme nic nestandardního. Vidíme mírné výkyvy mezi kraji – Karlovarský, Jihomoravský a Pardubický kraje, kde je incidence mírně vyšší než v ostatních krajích České republiky. V koordinaci zůstávají všechny orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) v regionální úrovni epidemiologickou situaci sledují. Týdenní informace o výskytu respiračních onemocnění budou vždy v úterý k dispozici na Twitter účtu hygienické služby @hygiena_cz. 

V současné době v rámci četného výskytu RS virů je třeba říci, že se jedná o běžnou respirační infekci, která je zde periodicky každý rok a v tomto ročním období není nic neobvyklým. Je závažná zejména pro malé děti a seniory. Dle hlášení všech krajských hygien se nejedná v žádném kraji o stav, který by bylo možné označit za epidemii. Doporučení jsou samozřejmě v rovině osobní zodpovědnosti a opatření. Dle indikátorů z celé Evropy se v rámci RS virů nacházíme zřejmě na vrcholu.  

Ministerstvo zdravotnictví apeluje na respektování protiepidemických opatření – větrat, mýt si ruce, rozestupy, vyhýbat se přeplněným veřejným prostorům a jsem-li nemocný zůstanu doma. 

RSV – respirační syncyciální virus je RNA virus mající sezónní charakter výskytu (každoročně konec podzimu a zima). Do 2 let věku onemocní prakticky všechny děti.  

Příznaky: 

Projevuje se rýmou a běžnými příznaky nachlazení, kašlem, teplota není výrazná. Může způsobit i zánět dolních cest dýchacích, plic, středního ucha nebo vedlejších nosních dutin. U kojenců s RSV infekcí se často vyskytují potíže s krmením (i kojením) způsobené ucpaným nosem a zvýšenou zátěží při dýchání, což může vést k dehydrataci a letargii a k nutnosti hospitalizace. Přesto má většina infekcí RSV mírný průběh.  

Přenos: 

Kapénkami – cestou vstupu je respirační trakt, 

přímým kontaktem, např. polibek osoby s RSV infekcí  

prostřednictvím kontaminovaných předmětů – např. z kliky u dveří a následného dotyku tváře bez předchozího umytí rukou nebo hraček u dětí atp.  

Období nakažlivosti: 3-8 dní, člověk je nakažlivý 1-2 dny před začátkem příznaků, malé děti a lidé s porušenou imunitou mohou virus šířit i po odeznění příznaků onemocnění až 4 týdny. RSV přežívá na předmětech (hračky, kapesníky, lůžkoviny atd.) mnoho hodin, kratší dobu, cca 25 minut, přežívá na kontaminovaných rukách. 

V tomto ročním období jsou infekce RSV obvyklé, a to v celé Evropě. Nicméně v tomto roce je aktivita RSV vyšší a začala dříve než v sezónách před onemocněním covid-19.  

V ČR v rámci (non sentinelové) surveillance (obecným monitoringem) bylo za 49. kalendářní týden ve spolupracujících laboratořích vyšetřeno 589 vzorků, RSV byl detekován v 33 případech, což je hodnoceno jako významný výskyt. Cirkulace viru v populaci je sledována národní referenční laboratoří Státního zdravotního ústavu.  

Obecně je možné konstatovat, že se blížíme k vrcholu RSV aktivity – s nárůstem chřipkové aktivity obvykle aktivita RSV začíná postupně slábnout. Je možné, že předchozí období s covid-19 mohlo způsobit u kohorty dětí modifikace v této charakteristické aktivitě RSV.   

Co se týče zdravotních dopadů, tak infekce RSV obecně způsobuje mírné onemocnění, ale závažnost klinických projevů se značně liší dle věku a zdravotního stavu. Osoby nejvíce postižené závažným onemocněním způsobeným RSV jsou děti mladší pěti let (zejména pak kojenci mladší šesti měsíců), osoby starší 65 let a osoby se specifickými komorbiditami.  

Prevence:  

Očkování: zatím neexistuje 

Preventivní pravidla:  

Preventivní opatření v případě RSV jsou stejné jako u ostatních respiračních infekcí. Tj. vyhnout se nemocným osobám, dodržování respirační hygieny (při kýchání a kašlání mít zakrytá ústa), hygieny rukou, rozestupy mezi dalšími osobami, vyhýbání se přeplněným prostorám, nošení ochrany dýchacích cest v nevětraných místech a ochrana zranitelných skupin obyvatel. 

Léčba: tlumení příznaků (léky na horečku, kašel apod.)

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?