Ministerstvo zdravotnictví informuje o opatřeních pro cestovatele z Velké Británie a Severního Irska

Vytvořeno: 21. 12. 2020 Poslední aktualizace: 21. 12. 2020

Vzhledem k epidemické situaci ve Velké Británii a Severním Irsku vydalo Ministerstvo zdravotnictví ochranná opatření, která stanovují podmínky po cestovatele z těchto lokalit. Všechny osoby vracející se z těchto zemí musí podstoupit PCR test, nebo nastoupit do karantény. Do té doby je až na výjimky omezený jejich volný pohyb na území České republiky.

Na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) došlo v posledních dnech k rapidnímu nárůstu nově diagnostikovaných případů onemocnění covid-19, obzvláště v jihovýchodní Anglii. Z genetických analýz se ukázalo, že příčinou je pravděpodobně nová varianta viru SARS-CoV-2. Dosavadní analýzy ukazují, že tato varianta viru způsobuje významně vyšší přenos onemocnění než dosud známé varianty, a odhaduje se, že má zvýšenou přenositelnost až o 70 % (viz Threat Assessment Brief vydaný dne 20. prosince 2020 Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí). Z tohoto důvodů bylo vydáno nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanoví:

  1. Všem osobám, které přicestovaly na území České republiky od 20. prosince 2020 od 15:30 hod. a které pobývaly v posledních 14 dnech na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se zakazuje, až na výjimky uvedené v opatření, volný pohyb na území celé České republiky po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, anebo do doby ukončení karanténního opatření. Test je nutno podstoupit nejdříve pátý až sedmý den po příjezdu do České republiky. Zároveň stále platí povinnost před vstupem do České republiky vyplnit Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz).
  2. Všem osobám, které přicestovaly na území České republiky od 10. prosince 2020 do 20. prosince 2020 do 15:30 hod, a které pobývaly v posledních 14 dnech na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, v souladu s MO č.j. MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN ze dne 14. prosince 2020 a MO č.j. MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN ze dne 30. listopadu 2020, byla uložena povinnost vyplnit příjezdový formulář před vstupem do ČR a absolvovat RT-PCR test nejdéle do 5 dnů po návratu. V případě že doposud tento test neabsolvovaly, krajská hygienická stanice nařídí těmto osobám karanténní opatření spočívající v omezení volného pohybu na území celé České republiky.

    Odbor komunikace s veřejností
    Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?