Ministerstvo zdravotnictví hledá cesty k vyřešení problémů s leteckou záchrannou službou

Vytvořeno: 15. 3. 2017 Poslední aktualizace: 15. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví v současné době hledá možnosti, jak vyřešit případné problémy s proplácením letů letecké záchranné služby i mimo tzv. pohotovostní časy tak, aby nebyly porušeny platné smlouvy. Tyto časové limity, které se snaží kopírovat tzv. VFR (Visual Flight Rules), byly stanoveny po konzultacích s odborníky a s ohledem na četnost zákroků v jednotlivých časových úsecích dne, a poté vyhlášeny také v rámci veřejné zakázky, následně byly obsaženy i v jednotlivých smlouvách a Ministerstvo zdravotnictví je považuje za dostatečné. Přesto však může docházet k případům, na které je nutné nahlížet individuálně a které mnohdy souvisí se záchranou lidského života. Ministerstvo zdravotnictví v současné době hledá možnosti, jak na tyto konkrétní případy reagovat a zohlednit je tak do plateb poskytovatelům letecké záchranné služby, aniž by byly porušeny platné smlouvy.

Jsme rovněž připraveni zajistit v této věci s poskytovateli jednání v rámci zákonných možností a s ohledem na potřeby pacientů. Považujeme však za nutné zdůraznit, že pohotovosti v době mimo sjednaný časový režim jsou vykonávány z výjezdových základen v Plzni, Praze, Ostravě a Brně, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Z těchto základen je pokryto celé území České republiky i v nočních hodinách. Informace o tom, že smluvně dané pohotovostní časy mohou ohrozit bezpečnost občanů, se tedy nezakládají na pravdě.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?