Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministerstvo zdravotnictví dokončuje úspěšnou pilotáž rodičovského programu Triple P

Vytvořeno: 10. 11. 2023 Poslední aktualizace: 10. 11. 2023

Již třetím rokem zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví světově uznávaný Program pozitivního rodičovství Triple P.  Podařilo se odborně proškolit a akreditovat lektory napříč celou Českou republikou a uspořádat desítky skupinových kurzů pro rodiče.

Program nese název Triple P podle anglického Positive Parenting Program. Byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu. V současné době se využívá ve více než 25 zemích – od Evropské unie přes Severní Ameriku po Singapur.

Hlavní myšlenku Triple P shrnul sám profesor Sanders: „Rodičovství je nejtěžší práce, kterou každý rodič v životě má, a zároveň je to práce, na kterou jsme nejméně připraveni.” Úmyslem Ministerstva zdravotnictví bylo zaplnit tuto “mezeru” a zpřístupnit rodinám program, který je ověřen 30letou praxí a podložen výzkumy vědeckých týmu po celém světě.  

Protože se blíží konec pilotního běhu projektu, uspořádalo 9. listopadu 2023 Ministerstvo zdravotnictví odbornou konferenci, kde vystoupili partneři Triple P z Norska, Velké Británie, Švýcarska a České republiky. Důležitou součástí konference bylo vyhodnocení výsledků pilotáže v českých podmínkách.

Do programu se během tří let zapojilo 21 organizací. Výsledný počet akreditovaných lektorů Triple P bude něco přes 50. Celkový počet rodičů, kteří ještě do jara 2024 absolvují osmi týdenní kurz na téma pozitivního rodičovství, bude přes 750. říká náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Na začátku bylo zamýšleno cílit v České republice pouze na pět vybraných organizací a umožnit bezplatný kurz zhruba 200 rodičům. Původní ukazatele nakonec projekt pro velký zájem překročil a díky podpoře resortu zdravotnictví se podařilo program zpřístupnit většímu počtu rodin.  

Z příspěvků, které dnes zazněly na dnešní konferenci, vyplývá, že rodiče díky kurzu Triple P vidí pozitivní změny v chování svých dětí. Absolventi kurzu chválí koncept celého programu, jeho názornost a možnost sdílení zkušeností a diskuse nad tématy pozitivního rodičovství. říká Simona Papežová, předsedkyně Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Jedna účastnice kurzu popisuje, jak stačilo v domácnosti spolu s dětmi stanovit pravidla, která si nikdy společně nahlas nedefinovali. Poté se začaly doma věci zlepšovat, děti upozorňovaly na případné porušení pravidla a dohlížely na dodržení toho, co bylo stanoveno. Další maminka popsala změnu ve svém přístupu, kdy si ve spolupráci s dítětem vyjasnili kompetence ohledně jeho zdravotních obtíží. Podařilo se částečně přenést zodpovědnost z rodiče na dospívající dítě. Účastnice tuto změnu hodnotí jako přínos pro sebe i dítě.

Rodiče se stále mohou do programu hlásit na emailové adrese: triplep@mzcr.cz

Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.

Kontakt pro média: Ing. Tereza Solilová, tereza.solilova@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?