Ministerstvo zdravotnictví dnes ve spolupráci s Českou asociací farmaceutických firem odesílá zdravotnickou pomoc na Ukrajinu

Vytvořeno: 14. 3. 2022 Poslední aktualizace: 15. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví spolu s Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF) a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru koordinuje nabídky výrobců a distributorů léčiv na zdravotnickou pomoc České republiky Ukrajině. Dnes vyrazí první várka pomoci s půl milionem balení léků darovaných společnostmi Zentiva, Stada, Glenmark a PRO.MED.CS Praha. Dopravu bezplatně zajišťuje společnost Alliance Healthcare a bezplatné právní služby poskytla advokátní kancelář PRK Partners.

Léky pro UkrajinuPrvní dar léčiv Ministerstvo zdravotnictví přijímá a doručení zprostředkovává skrze společný Mechanismus civilní ochrany EU a Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Pomoc bude v úterý a ve středu doručena do logistických středisek v Polsku, odkud bude dále dopravena na Ukrajinu.

„Ministerstvo zdravotnictví děkuje všem zúčastněným společnostem za poskytnutou pomoc. Momentálně evidujeme i další nabídky pomoci od farmaceutických společností, které budou po akceptaci Ukrajinou zprostředkovány ministerstvem zdravotnictví v koordinaci s ČAFF i Asociací inovativního farmaceutického průmyslu,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.Léky pro Ukrajinu

Tato koordinace zdravotnické humanitární pomoci je zásadní, protože léčiva musí být dopravována v kontrolovaných podmínkách, aby byla zachována jejich účinnost a bezpečnost. Pomoc je přepravována tak, aby bylo zabráněno znehodnocení léků. Zároveň je zajištěno, aby nedošlo k náhlé nedostupnosti těchto léčiv pro pacienty v ČR, kam současně denně přichází desetitisíce lidí prchajících před válkou.

Takto organizované dodávky jsou časovány tak, aby nedocházelo k přetížení skladů na polsko-ukrajinských hranicích. Pro tyto případy je nastaven komunikační kanál mezi firmami, distributory a MZČR.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?