Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje na možná zdravotní rizika způsobená konzumací mlékárensky neupraveného mléka

Vytvořeno: 15. 3. 2010 Poslední aktualizace: 15. 3. 2010


V České republice se díky zavádění automatů na čerstvé mléko stále častěji diskutují výhody a případná zdravotní rizika plynoucí z konzumace syrového, mlékárensky neupraveného mléka. Spotřebitelé oceňují především jeho chuť a nutriční hodnotu. Ministerstvo zdravotnictví ČR však varuje, že bez ohledu na některé nesporné přednosti čerstvého mléka existují také nepřehlédnutelná zdravotní rizika, která mohou vzniknout v souvislosti s jeho konzumací.
 
Hlavním zdravotním rizikem nepasterizovaného mléka je možnost přenosu bakteriálních a virových původců infekčních onemocnění. Zejména se jedná o přenos bakterie Listeria monocytogenes – původce listeriózy, která může být především nebezpečná i smrtelná pro osoby s oslabeným imunitním systémem nebo těhotné ženy, u kterých vyvolává potraty nebo postižení plodu. Dalším rizikem je výskyt bakterie Coxiella burnetti, která vyvolává Q-horečku, původce paratuberkulózy. Ta se může podle dosavadních odborných diskuzí podílet na následném rozvoji Crohnovy nemoci. Nepasterizovaným mlékem se může rovněž přenášet virus klíšťové encefalitidy. V syrovém mléce se mohou vyskytovat i další baktérie vyvolávající především průjmová onemocnění, z nichž na prvních místech figurují kampylobakterióza, salmonelóza a yersinióza. „V současné době byla konzumace nepřevařeného mléka z automatu zjištěna v anamnéze u cca 71 osob v Jihočeském kraji, kteří onemocněli kampylobakteriózou,“ varuje hlavní hygienik Michael Vít.
 
Aby se tato zdravotní rizika minimalizovala, vydala Státní veterinární správa ČR podmínky, za kterých lze prodej mléka z automatů uskutečnit. Při dodržení těchto podmínek je dostatečně minimalizováno riziko infekčních onemocnění. V podmínkách je navíc jasně uveden požadavek uvést na viditelném místě upozornění pro spotřebitele „syrové mléko před použitím převařit“. „Je nutné si uvědomit zásadní fakt, že mléko z automatů není nijak ošetřené, proto je nutná jeho tepelná úprava převařením. Důležité je také, aby provozovatelé mléčných automatů zajistili jejich údržbu, pravidelné čištění a sanitaci včetně ochrany výtoku mléka před kontaminací hmyzem,“ doplňuje hlavní hygienik Michael Vít.
 
 
Celé tiskové prohlášení – viz níže „Přílohy“:
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy

Typ souboru: doc
TI_MZd_mleko.doc (148,50 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?