Ministerstvo zdravotnictví ČR spouští novou kampaň, má podpořit povědomí o pacientských organizacích

Vytvořeno: 6. 10. 2021 Poslední aktualizace: 6. 10. 2021

Neviditelní hrdinové českého zdravotnictví – tak zní název nové kampaně Pacientského hubu, projektu Ministerstva zdravotnictví. Jejím cílem je podpořit informovanost o pacientských organizacích, jejich činnosti, přínosech i lidech, kteří za nimi stojí. Jak totiž ukázal nedávný průzkum, povědomí české veřejnosti o těchto organizacích je velmi nízké, přestože v systému tuzemského zdravotnictví zastávají nezastupitelnou roli.

Historie pacientských organizací sahá do 40. let 20. století. Tehdy bylo jejich cílem především sdílení zkušeností pacientů s určitou nemocí, od 60. let si postupně vzaly za úkol hájit zájmy vyloučených pacientů. Moderní aktivismus těchto organizací směrem ke zdravotním reformám a obhajobě pacientů pak nastal v 80. letech a má svůj původ mezi nemocnými s HIV/AIDS.

V České republice aktuálně funguje přibližně dvě stě pacientských organizací, většinu z nich založili sami pacienti nebo jejich rodinní příslušníci. Téměř každá se věnuje konkrétní zdravotní oblasti. Reprezentují zájmy určitých skupin pacientů, poskytují jim informace a poradenství, pro své členy organizují setkání či rehabilitační pobyty a upozorňují na problémy, které život s danou diagnózou přináší. Ačkoliv plní v systému zdravotnictví významnou roli, povědomí české společnosti o těchto organizacích je velmi nízké. Jak ukázal nedávný průzkum společnosti IPSOS[1], 84 % dotazovaných neumělo odpovědět na otázku, co to jsou pacientské organizace. Přitom drtivá většina považuje po vysvětlení, jak tyto organizace fungují a čemu se věnují, jejich aktivity za přínosné a této instituci důvěřuje. Dvě třetiny dotázaných by jejich služeb v případě potřeby i využilo.

Ministerstvo zdravotnictví si důležitost pacientských organizací v systému zdravotní péče uvědomuje a aktivně ji podporuje. Zástupci pacientských organizací se pravidelně zapojují do pracovních skupin, účastní se kulatých stolů i připomínkových řízení. Od roku 2017 funguje Oddělení podpory práv pacientů a Pacientská rada, loni v březnu vznikl Pacientský hub – zatím nejvýznamnější počin ministerstva na podporu fungování pacientských organizací. Jde o projekt Ministerstva zdravotnictví spolufinancovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 z programu Zdraví. Pacientský hub zajišťuje pacientským organizacím komplexní vzdělávací program prostřednictvím seminářů nebo workshopů, zároveň poskytuje pracovní a komunitní prostor v pražských Vršovicích. Pacientský hub taktéž spravuje interaktivní webový portál a aktivně se podílí na rozvoji online komunity na sociálních sítích.

„Hlas pacientů považuji za nezastupitelný. Pacientské organizace mají proto v rozhodovacích procesech ve zdravotnictví své místo a měly by v nich být rovnocennými partnery stejně jako poskytovatelé zdravotních služeb, státní instituce, zdravotní pojišťovny či odborné společnosti. Těší mě, když se nám společně daří prosazovat důležité systémové změny, které mohou pacientům pomoci,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo skrze Pacientský hub nyní ve spolupráci s pacientskými organizacemi připravilo osvětovou kampaň, která má reagovat právě na nedostatečnou informovanost veřejnosti o existenci pacientských organizací. Kampaň má rovněž ukázat jejich přínos, a to jak pro pacienty, tak pro samotné zdravotnictví.


Neviditelní hrdinové českého zdravotnictví

Za vznikem pacientských organizací často stojí silný lidský příběh, do nějž vstoupila nemoc nebo postižení. I proto kampaň nese název Neviditelní hrdinové českého zdravotnictví. Jejím obsahem bude sdílení příběhů vzniku pacientských organizací a představení osobností, které za nimi stojí.

Součástí aktivit bude například vernisáž, v níž bude představeno 10 hrdinů českého zdravotnictví. Seznam osobností navrhly přímo pacientské organizace a nafotil je fotograf Lukáš Houdek. V rámci kampaně proběhne rovněž konference za účasti ministra zdravotnictví a zástupců jedné z největších norských pacientských organizací Norsk Revmatikerforbund (NRF), která je důležitým partnerem Pacientského hubu a sdílí s ním cenné know-how v oblasti fungování či tvorby vzdělávacích programů. Pražský deník pak zveřejní sérii příběhů o jednotlivých organizacích a připravuje se i vzdělávací a osvětový obsah na YouTube a sociálních sítích pod hashtagem #neviditelnihrdinove.


Co jsou Fondy EHP a Norska?

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Patří mezi ně také Česká republika, která má s těmito fondy dlouhodobě vynikající spolupráci.

[1] Dotazníkový průzkum InstantResearch IPSOS na reprezentativním vzorku obyvatel ČR, do něhož se zapojilo 525 respondentů ve věku 18-65 let.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?