Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo dne 22. července 2009 4. výzvu v rámci oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu.

Vytvořeno: 27. 7. 2009 Poslední aktualizace: 27. 7. 2009

Výzva č. 4 je zaměřena na podporu aktivity 3.2a modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.

Bližší informace o výzvě č. 4 naleznete zde


Jste spokojeni s obsahem této stránky?