Ministerstvo zdravotnictví bojuje za lepší životní styl českých dětí

Vytvořeno: 21. 8. 2012 Poslední aktualizace: 21. 8. 2012

Ministerstvo zdravotnictví bojuje za lepší životní styl českých dětí – chce omezit dostupnost cigaret a alkoholu a zlepšit financování sportu 

České děti mají nedostatek pohybových aktivit, nezdravě se stravují a v hojné míře holdují alkoholu a cigaretám. Na špatný životní styl českých dětí poukazuje Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků, která je výsledkem výzkumné studie Světové zdravotnické organizace (WHO). Následky nezdravého životního stylu dětí stojí stát nemalé finanční prostředky, proto Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje řadu opatření, které mají tento stav zlepšit.
 
Studie odhalila, že zkušenosti s kouřením má více než polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých. Statistiky nevycházejí pro Českou republiku vůbec příznivě. V mezinárodním srovnání zaujímají české děti přední příčky v užívání alkoholu, tabáku a marihuany. Pravidelnými kuřáky je 15 % osmnáctiletých. „Léčba pacientů, kteří onemocní v důsledku kouření, stojí ročně české zdravotnictví v odhadu 8 miliard korun.  Především si ale děti špatné návyky s sebou nesou celý život. Připravili jsme proto zákon o ochraně před škodami způsobenými návykovými látkami, jehož cílem je snížení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholu
a zákaz kouření v restauracích a na veřejných místech,“
uvádí ministr zdravotnictví Leoš Heger.

 

České děti ale také stále více tloustnou. Nadváhou či obezitou trpí podle studie v současnosti přibližně pětina chlapců a desetina dívek, přičemž tři čtvrtiny z nich si kila navíc přenesou do dospělosti. Stát přitom vynakládá na zdravotní péči o obézního jedince o 30 % více peněz než na jedince s normální tělesnou hmotností. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna vydá ročně na léčbu jednoho obézního pacienta až 100 tisíc korun. Zlepšení úrovně zdraví a úsporu nákladů přinese nová koncepce prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví, jejímž cílem je sdílet odpovědnost všech složek společnosti pod odbornou koordinační rolí Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Jednoznačnou prioritou by měla být podpora sportovních aktivit a pohybu všech dětí bez rozdílu. Studie WHO ukázala, že tři čtvrtiny českých dětí nesplňují mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu 60 minut denně. Přitom sport je nejpřirozenější a nejdostupnější prevencí v péči o zdraví. „Studie KPMG, kterou jsme si nechali zpracovat jako Český olympijský výbor, poukázala nejen na to, že české děti nesportují, ale i na to, že sport má u nás špatné finanční zázemí, přičemž peníze do sportu stále klesají,“ podotkl místopředseda ČOV a předseda Českého veslařského svazu Jiří Kejval. Ministr Leoš Heger k tomu dodal: V rámci České republiky chceme pomoci při definování dlouhodobé podpory sportu včetně otázky jeho financování. Současná situace totiž není optimální, což se zpětně odráží na zdraví celé naší populace.“
 
Studie KPMG obsahuje konkrétní body, jak získat zdroje financování v České republice:

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 
 
 

 

 

 

Martin Doktor, rychlostní kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996 z her v Atlantě

Jiří Kejval, předseda Českého svazu veslařů a místopředseda Českého olympijského výboru pro ekonomiku a marketing

Leoš Heger, ministr zdravotnictví

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?