Ministerstvo zdravotnictví apeluje na všechny poskytovatele zdravotních služeb o hlášení dat do informačního systému

Vytvořeno: 10. 5. 2022 Poslední aktualizace: 13. 5. 2022

Informační systémy kontrolující stav epidemie covid-19 jsou funkční a zůstávají plně v provozu. 

Intenzita šíření koronaviru v populaci klesá, s přechodem do sezóny pozdního jara a léta se rovněž snižují zdravotní dopady, klesají počty hospitalizovaných. Lze však očekávat opětovný nárůst počtu nakažených v podzimních měsících, proto všechny komponenty informačního systému pro kontrolu stavu epidemie zůstávají plně v provozu. Systém zajišťuje sledování počtu nakažených, počtu komplikovaných případů nákazy, zátěž nemocnic a zejména očkování proti covid-19. Jsou tedy udrženy v platnosti i povinnosti pro hlásící subjekty, zejména:

  • hlášení očkování proti covid-19 od všech očkujících poskytovatelů zdravotních služeb
  • hlášení výsledků všech provedených testů na covid-19 od všech testujících poskytovatelů zdravotních služeb
  • hlášení všech hospitalizací z důvodu covid-19 nemocnicemi
  • hlášení všech nákaz pracovníků a klientů sociálních služeb od pobytových sociálních zařízení 

Ministerstvo zdravotnictví tímto děkuje všem poskytovatelům zdravotních služeb, poskytovatelům sociálních služeb a dalším subjektům za udržení pravidelného a neodkladného hlášení výše uvedených dat. Všechny tyto funkce jsou zdrojem nepostradatelných dat pro včasné zachycení potenciálních rizik, a zejména pro řízení epidemie na podzim 2022. 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?