Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, prozatím z něj vyřadilo Srbsko a Černou Horu

Vytvořeno: 10. 7. 2020 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Po vyhodnocení epidemiologické situace z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (s účinností od 13. července 2020 od 0:00 hod.). Srbsko a Černá Hora se přesouvají z kategorie zelených zemí do kategorie červených mimo unijních zemí, pro které platí specifická ochranná opatření. Na seznamu červených zemí v rámci EU zůstává i nadále Švédsko.

V Srbsku a v Černé Hoře došlo za poslední týden k vysokému nárůstu počtu nakažených, který nyní činí více než 50 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel. Česká republika proto tyto země přesunula ze zelené kategorie do kategorie červených mimo unijních zemí, kde je vysoké riziko nákazy a pro které platí specifické podmínky stanovené ochranným opatřením (obyvatelé těchto zemí k nám mohou cestovat jen z důvodů uvedených v ochranném opatření a za podmínky absolvování testu na COVID-19 s negativním výsledkem, nebo podrobení se karanténě).

Vysoké riziko nákazy přetrvává také ve Švédsku, kde trvá nepříznivá epidemiologická situace. Po návratu ze zemí EU z červené kategorie je nutné prokázat se testem na covid-19 s negativním výsledkem, nebo nastoupit do karantény. Toto ochranné opatření platí jak pro české občany, tak pro občany z těchto zemí EU, kteří mohou do ČR cestovat i za účelem turismu.

Na přicestování ze zelených zemí s nízkým rizikem nákazy se nevztahují žádná omezení. ­

Parametry a kritéria vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Kritériem je počet nově nakažených osob na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní. Na systému hodnocení rizika spolupracují odborníci z řad epidemiologů, z ministerstva zdravotnictví, krajských hygienických stanic, z ministerstev vnitra a zahraničních věcí. Systém hodnocení rizika, tzv. Semafor, se aplikuje od 15. června 2020.

Další informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách MZV ČR.

Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy bude dále aktualizován na základě aktuální epidemiologické situace.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?