Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo algoritmus k ukončení karantény

Vytvořeno: 10. 7. 2020 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo algoritmy testování metodou PCR, ve kterých jsou zohledněny nové poznatky k ukončení karanténních opatření. Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí připravila Klinická skupina při Ministerstvu zdravotnictví nový postup při ukončení izolace pacienta s onemocněním covid-19 a nový algoritmus k ukončení karantény u kontaktů s nemocným covid-19.

„Algoritmus byl aktualizován v souvislosti s doporučením WHO a také proto, že dostupná data a vlastní poznatky z ČR týkající se délky přežívání viru v nosohltanu pacientů ukázaly, že virus je životaschopný po dobu 8-10 dnů na sliznicích u většiny pacientů. Proto zejména pacienti s opakovaně prokazovanou PCR pozitivitou jsou sice laboratorně pozitivní, ale jedná se o záchyt mrtvého viru a pacient není infekční pro své okolí a nemusí být izolován po celou dobu, kdy je pozitivní. V souladu s WHO tak Klinická skupina přistoupila k možnosti tzv. časové strategie, kdy je v rozhodování o infekčnosti pacienta klíčový časový faktor,“ uvedl profesor epidemiologie a člen Klinické skupiny Roman Chlíbek.

Nově bude u pacientů s déletrvající pozitivitou PCR testu provedena kultivace viru a v případě negativního výsledku a absence klinických příznaků onemocnění bude pacient pro další postup považován za neinfekčního.

Pacient PCR pozitivní a bez klinických známek onemocnění (bezpříznakový pacient) má nařízenou 14denní izolaci od prvního pozitivního PCR testu, a nově lze tuto izolaci ukončit bez provedení PCR testu.

Pacient PCR pozitivní a bez klinicky závažného průběhu, nicméně s příznaky onemocnění covid-19 má nařízenou 14denní izolaci od prvního pozitivního PCR testu. Nově lze tuto izolaci ukončit po uplynutí min. 14 dnů, z toho musí být minimálně 4 dny bez klinických příznaků onemocnění covid-19. Za těchto podmínek se karanténa ukončuje bez PCR testu.

Klinická skupina aktualizovala také algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů s nemocným covid-19 a to tak, že je nařízena karanténní opatření a doporučeno provedení PCR testu v rozmezí 1. – 5. den od kontaktu s nemocným v závislosti na provedeném epidemiologickém šetření. Je-li test pozitivní, je nařízena izolace na 14 dnů a dále se postupuje dle výše uvedených algoritmů. V případě negativního testu se provede další PCR test 14den od epidemiologicky významného kontaktu a v případě negativního výsledku lze nařízená karanténní opatření ukončit a pacient je pro další postup považován za neinfekčního.

V případě pozitivního PCR testu je nařízena izolace na 14 dnů a dále se postupuje dle výše uvedených algoritmů.

Aktualizovaná metodika algoritmů testování metodou PCR a algoritmů k ukončení karantény s onemocněním covid-19 a k ukončení karantény u kontaktů s nemocným covid-19 byla rozeslána všem příslušným organizacím, včetně aktualizace strategie laboratorního testování onemocnění covid-19, indikace vyšetření a úhrady s účinností od 8. července 2020. 


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?