Ministerstvo zdravotnictví a UNICEF spojily síly pro zlepšení dostupnosti lékařské péče v České republice

Vytvořeno: 19. 8. 2022 Poslední aktualizace: 15. 7. 2023

Česká republika v rámci partnerství s Dětským fondem OSN (UNICEF) získá prostředky a technickou pomoc na projekty v oblastech zvýšení dostupnosti primární zdravotní péče pro ženy, děti a dorost, vzdělávání lékařských i nelékařských oborů ve zdravotnictví, zvýšení povědomí o očkování i poptávky po něm v řadách ukrajinských uprchlíků, prevence sexuálně přenosných nemocí a lékařské péče pro děti a dorost. Odhadovaná hodnota finančních prostředků poskytnutých ze strany UNICEF je 92 milionů Kč a v případě potřeby je možnost ji navýšit.

 Přepis tiskové konference

Memorandum s ministerstvem zdravotnictví je součástí asistence organizace UNICEF státům, jejichž zdravotnické systémy čelí zvýšené poptávce v důsledku příchodu ukrajinských uprchlíků.

„Velmi děkuji partnerům z UNICEF za pomoc. Česká republika přijala nejvíce uprchlíků na počet obyvatel na světě a statisícům z nich obratem udělili dočasnou ochranu spolu se statusem státních pojištěnců, kterým stát hradí zdravotní péči za stejných podmínek jako českým pojištěncům. To samozřejmě přineslo řadu nečekaných výzev, které partnerství s UNICEF pomáhají řešit,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Na projektech bude za českou stranu kromě Ministerstva zdravotnictví spolupracovat mj. také řada fakultních nemocnic, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů či Národní ústav duševního zdraví.

„Podpora ukrajinským uprchlíkům ze strany české vlády a občanů je skutečně pozoruhodná. Rozsah a vleklý charakter krize zároveň vyvíjejí značný tlak na zdravotnický systém. Chceme podpořit Česko při poskytování zdravotní péče uprchlíkům. Inovativní součástí tohoto partnerství je zapojení samotných uprchlíků do rozšiřování přístupu ke zdravotní péči jak pro uprchlíky, tak pro českou populaci. V rámci tohoto partnerství mají ukrajinští zdravotníci možnost zapsat se do programu akreditace k výkonu lékařské praxe v České republice napříč různými zdravotnickými profesemi, včetně dětské péče,“ uvedla Yulia Oleinik, designovaná vedoucí české mise UNICEF pro reakci na uprchlickou krizi.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?