Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav jednalo s Emanuelem Žďárským o screeningovém PCR testování

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 18. 3. 2021

Minulý týden proběhlo společné jednání Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a předsedů dvou odborných společností ČLS JEP s Emanuelem Žďárským zastupujícím neziskové sdružení +DPrevence n.s. Tématem schůzky byla nabídka testování pomocí ultravysokokapacitního nízkonákladového screeningového DNA/RNA PCR.

„Ministerstvo zdravotnictví opakovaně reaguje na mediální podněty, například videa na serveru Televize Seznam, stran aktivit a návrhů +DPrevence n.s. Proto velmi vítám osobní setkání, při kterém jsme si s panem doktorem Ždárským mohli vyjasnit stanoviska všech zainteresovaných stran, včetně názorů předsedů dvou odborných společností ČLS JEP. V rámci jednání jsme se shodli, že aby bylo možné pokračovat v další diskuzi, je třeba, aby pan doktor Žďárský doložil nejprve potřebné certifikace, stejně jako tak činí jiní dodavatelé testů,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Veškeré zdravotnické prostředky, tedy včetně postupů navrhovaných panem doktorem Žďárským, musejí  v České republice nejprve projít standardním procesem certifikace zdravotnického prostředku a zajištěním prohlášení o shodě CE-IVD dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, která je transponovaná do naší legislativy v ustanoveních Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. Teprve po získání CE IVD certifikace ze strany nestátního zdravotnického zařízení mohou být metody nabídnuty k využití v rámci poskytování zdravotní péče. Tato agenda spadá do gesce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

„Velmi si cením nabídky jakékoliv pomoci v boji proti pandemii covid-19. I přes současnou situaci však stále žijeme v právním státě a je potřeba dodržovat legislativními předpisy stanovený proces. Ihned po skončení schůzky jsem osobně požádal vedení SÚKL, aby sdružení +DPrevence n.s neodkladně poslalo všechny podklady, které tato instituce standardně požaduje od každého žadatele o notifikaci příslušného zdravotnické prostředku in vitro,“ doplnil ministr Blatný.

Prohlášení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy k informacím v médiích týkajícím se biologa RNDr. Emanuela Žďárského, CSc., a mediálním výrokům prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc., naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?