Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv zajišťují dostupnost léku ACTILYSE pro pacienty

Vytvořeno: 2. 9. 2022 Poslední aktualizace: 2. 9. 2022

V reakci na oznámené celoevropské omezení dodávek léčivých přípravků ACTILYSE stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), zástupci sekce nemocničního lékárenství a společností Boehringer Ingelheim podmínky pro zajištění dostupnosti tohoto léku. V modelu spuštěném 1. září, který byl konzultován s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, bude distribuci zajišťovat jediný distributor, což umožní lépe koordinovat dodávky jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb.

Cílem nového distribučního modelu je zacílit distribuci jedním kanálem na pracoviště, kde je léčivý přípravek nezbytný, v čase a množství, které je pro dané zdravotnické zařízení potřeba a tím mj. omezit možnosti vytvářet neúměrné zásoby v lékárnách nebo na pracovištích poskytovatelů zdravotních služeb, čímž by mohla být omezena dostupnost léčivých přípravků ACTILYSE u ostatních poskytovatelů v České republice.

„Věříme, že naše společné úsilí odvrátilo hrozbu nedostupnosti léčivých přípravků ACTILYSE v České republice a v případě dalšího nepříznivého vývoje jsme připraveni využít všech kompetencí, abychom ochránili české pacienty,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Státní ústav pro kontrolu léčiv byl jednou z prvních národních agentur napříč Evropou, která si uvědomila vážnost situace a nutnost řešení se zapojením všech stran, včetně odborných společností a lékařů. V České republice se tak už na začátku letošního roku daly věci do pohybu. Dostupnost, potřebu a dodávky léčivých přípravků ACTILYSE monitoruje SÚKL kontinuálně a jsme zapojeni i do jednání na evropské úrovni,“ doplnila ředitelka SÚKL Irena Storová.

Ministerstvo zdravotnictví i ostatní zapojené subjekty nadále monitorují vývoj situace týkající se dostupnosti léčivých přípravků ACTILYSE pro české pacienty na základě hlášených dat a informací z Evropské unie. Jsou využívány všechny možnosti, jak zmírnit dopady oznámeného omezení dodávek, jako je například nedávné povolení cizojazyčné šarže léčivého přípravku ACTILYSE.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?