Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv vydaly společné prohlášení k distribuci zdravotnické pomoci na Ukrajinu

Vytvořeno: 4. 3. 2022 Poslední aktualizace: 4. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve společném prohlášení požádaly občany ČR, aby neskupovali léčivé přípravky se záměrem jejich dodání na Ukrajinu. MZČR v tomto směru koordinuje nabídky pomoci od výrobců a distributorů přímo s Českou asociací farmaceutických firem. Další organizace s nabídkou pomoci můžou MZČR kontaktovat přímo na adrese ukrajina@mzcr.cz.

Pro darovaná léčiva, u kterých ukrajinská strana potvrdí zájem, zajistí Ministerstvo zdravotnictví s bezplatnou pomocí společnosti Alliance Healthcare přepravu do centrálního skladu zřízeného EU na polsko-ukrajinské hranici, odkud je následně pomoc distribuována na potřebná místa. Dodávky léků a zdravotnických prostředků by měly být koordinované a cílené na základě požadavků ukrajinské strany. V současné době existují dvě nejlepší cesty, jak v této oblasti pomoci.

„Chtěl bych moc poděkovat za obrovskou vlnu solidarity, která se mezi občany zvedla. Ukrajinci o ní vědí a jsou za ni vděčni. Děkuji i České asociaci farmaceutického průmyslu za pomoc s koordinací zdravotnické pomoci, která je svým charakterem specifická a řídí se zvláštními pravidly,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Aby léčiva doručená na Ukrajinu skutečně mohla pomáhat, je třeba při zacházení s nimi postupovat správně, jedině tak zůstanou účinná a bezpečná. Jsem ráda, že jsme i v této situaci našli cestu, jak efektivně pomoci,“ doplňuje ředitelka SÚKL Irena Storová.

Pomoc bude přepravována tak, aby bylo zabráněno zneužití, a hlavně znehodnocení léků, a zároveň tak, aby nedošlo k náhlé nedostupnosti těchto léčiv pro pacienty v ČR. Takto organizované dodávky jsou časovány tak, aby nedocházelo k přetížení skladů na polsko-ukrajinských hranicích.

Celý text prohlášení najdete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?