Ministerstvo zdravotnictví a praktičtí lékaři uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci na reformě primární péče

Vytvořeno: 13. 7. 2018 Poslední aktualizace: 13. 7. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, tisková mluvčí


 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes podepsal memorandum o vzájemné spolupráci s představiteli praktických lékařů a odborné společnosti. Hlavním smyslem memoranda je deklarace dlouhodobé spolupráce na reformě primární péče. Podpis pod dokument vedle ministra Vojtěcha připojili předseda Sdružení praktických lékařů České Republiky (SPL ČR) Petr Šonka, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD ČR) MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (OSPDL ČLS JEP) Alena Šebková a předseda Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) Svatopluk Býma.

„Spolupráce s praktickými lékaři si velmi vážím, je velmi konstruktivní a jsem rád, že jsme si dnes podepsáním memoranda vytyčili společné cíle vedoucí k reformě primární péče,“ zhodnotil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Mezi hlavní cíle vzájemné spolupráce patří především posílení role praktického lékaře, rozšíření kompetencí a aktivní zapojení praktiků v oblasti prevence a včasného záchytu onemocnění. „Pacienti dnes bloudí systémem. Naším společným cílem je proto posílení role praktických lékařů v systému a rozšíření jejich kompetencí tak, aby se praktik stal tím základním kontaktním místem pro pacienta. S tím souvisí také to, že by se praktičtí lékaři měli více věnovat péči o pacienty s akutními a chronickými onemocněními. To vše povede k zásadně lepší a efektivnější organizaci zdravotní péče o pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Signatáři memoranda se zavázali k podpoře udržení a zřizování praxí praktických lékařů i ve venkovských oblastech tak, aby byla zajištěna a zlepšována dostupnost zdravotní péče rovnoměrně ve všech regionech ČR. Cílem podepsané spolupráce je také podpora vzdělávání a rozvoje oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, zefektivnění vzájemné komunikace v rámci přípravy a prosazování nových medicínských postupů, doporučených lékařských metod, preventivních postupů a opatření. Lékaři i ministerstvo zdravotnictví budou společně pracovat na zvýšení informovanosti a zdravotní gramotnosti pacientů. A v neposlední řadě podpisem memoranda se obě strany zavázali k rozvoji elektronizace českého zdravotnictví, snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků a zvýšení bezpečnosti pacientů.

 „Jsem velmi rád, že jsme dnes podepsali toto memorandum. Považuji to za jasnou deklaraci toho, že ministerstvo má upřímný zájem o spolupráci s praktickými lékaři a zároveň jako oboustranný závazek do budoucna. Praktický lékař je základním kamenem primární péče a primární péče je základem zdravotního systému. Bez dobře fungující primární péče nelze vystavět dobře fungující zdravotní systém. V ČR není potenciál praktických lékařů dobře využit a je velmi důležité, že to ministerstvo chce změnit. Zvláště v současné době, kdy se české zdravotnictví potýká s personálními problémy a začíná v některých regionech pociťovat nedostatek praktických lékařů. Věřím, že potřebná reforma primární péče, na které s ministerstvem spolupracujeme, pomůže vyřešit řadu problémů, které trápí české zdravotnictví a přinese lepší kvalitu a komfort pacientům,“ řekl po podpisu memoranda předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Memorandum stvrzuje účast zástupců praktických lékařů a obou odborných společností, kteří memorandum podepsali, na všech vnitřních připomínkových řízení k legislativním návrhům připravovaných Ministerstvem zdravotnictví se vztahem k primární péči. Dále tento krok potvrzuje jejich členství v Pracovní skupině pro reformu primární péče a v neposlední řadě také členství zástupců Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost v Radě poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?