Ministerstvo zdravotnictví a Policie ČR podepsaly dohodu o součinnosti při kontrole dodržování karanténních opatření

Vytvořeno: 1. 4. 2021 Poslední aktualizace: 1. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví a Policie ČR podepsaly na základě zákona o veřejném zdraví a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU dohodu, která se týká součinnosti při provádění kontrol dodržování stanovených protiepidemických opatření. Dohoda se týká sdílení informací ohledně karanténních opatření.

Hlavním bodem vzájemné dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví a Policií ČR je předávání informací krajských hygienických stanic, které se týkají karanténních opatření a izolací. Informace bude moci Policie ČR následně využít také při namátkových kontrolách, např. těch silničních.

„Abychom dokázali efektivně čelit epidemii onemocnění covid-19, je důležité aktuálně platná protiepidemická opatření co nejdůsledněji dodržovat. Jsem proto rád, že jsme se dohodli s Policií ČR na společném postupu. Pomoc policistů zároveň částečně uleví krajským hygienickým stanicím, jejichž zaměstnanci jsou vytížení trasováním a řešením nepříznivé epidemické situace,“ zmiňuje přínos dohody ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Kontroly dodržování karanténních opatření tak budou probíhat v součinnosti krajských hygienických stanic a Policie ČR. Podrobnosti kontrol budou dohodnuty na úrovni krajů.

„Věřím, že díky této dohodě ještě více zlepšíme spolupráci mezi Krajskými hygienickými stanicemi a Policií ČR. Ze své vlastní zkušenosti vím, jak jsou zaměstnanci hygien vytížení. Pokud se nyní mohou spolehnout na pomoc Policie ČR i v této oblasti, o to více času mohou věnovat například trasování či posuzování chorob z povolání,“ dodává pověřená hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová. 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?