Ministerstvo zdravotnictví a městská část Praha 10 dnes podepsaly nájemní smlouvu na Pacientský hub

Vytvořeno: 7. 10. 2020 Poslední aktualizace: 7. 10. 2020

Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar a radní městské části Praha 10 Michal Kočí dnes podepsali smlouvu o nájmu nebytových prostor v pražských Vršovicích, kde bude sídlit Pacientský hub, a to již brzy. Unikátní centrum, které je určeno pacientským organizacím, pacientům, ale i veřejnosti, se otevře v listopadu.

Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, který je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 z programu Zdraví. Jeho hlavním cílem je podpora a profesionalizace pacientských organizací, aby se staly rovnocenným partnerem ostatním aktérům ve zdravotnictví a efektivně připomínkovaly návrhy legislativní i nelegislativní povahy. „V rámci projektu jim nabídneme komplexní program vzdělávání, pracovní zázemí, místo, kde se mohou scházet a diskutovat s ostatními, přinášet dobré nápady, inspiraci, nebo si je naopak odnášet. Hub chce zároveň spolupracovat s odborníky z nejrůznějších oblastí, kteří zde budou školit, předávat své zkušenosti, zajišťovat poradenské služby a mnohé další. Ať už přijdou z komerční sféry, zdravotních pojišťoven, farmaceutických firem, nemocnic či ambulancí, z univerzit nebo jiných míst, u nás jsou vítáni. Posláním hubu je všechny tyto aktéry propojovat, aby se potkávali a spolupracovali právě tady pod společnou střechou,“ řekl o projektu ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Projekt pomůže pacientským organizacím posílit jejich soběstačnost, nezávislost a kompetentnost pro obhajování práv pacientů. Pacienti se dovědí o svých právech a povinnostech, získají informace, které jim umožní aktivněji pečovat o své zdraví a zapojovat se do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Hub myslí také na širokou veřejnost, pro kterou bude organizovat osvětové akce, od nichž si slibuje zvyšování zdravotní gramotnosti. Zároveň zde budou probíhat i neformální akce: Besedy, vernisáže nebo promítání filmů se zdravotní tematikou.

Projekt významně podpořila městská část Praha 10, která ministerstvu pro tyto účely nabídla prostory v pražských Vršovicích na adrese U Vršovického nádraží 30. V prosinci minulého roku se zástupci obou institucí domluvili na spolupráci a dnes náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar a radní MČ Praha 10 Michal Kočí podepsali smlouvu o nájmu prostor.

V současné době v hubu probíhají poslední úpravy. Návštěvníci se mohou těšit na zrekonstruované a kompletně vybavené centrum vonící novotou, které je multifunkční a bezbariérové. Na ploše 340 m2 se nachází 1 sdílený prostor, 6 kanceláří a 3 zasedací místnosti. „Předpokládám, že Pacientský hub bude velmi aktivně využíván ze strany rozličných organizací i různých skupin obyvatelstva. Pomoc s integrací do běžného života osobám zdravotně znevýhodněním či institut prevence před onemocněním považuji za velmi důležité. Zdravotní handicap může postihnout každého z nás. Zároveň velmi uvítám, pokud se nalezne prostor pro spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, která je významným zdravotnickým zařízením na našem území. Kvalitní networking ve zdravotnictví je klíčem k řešení mnoha obtížných situací,“ řekl „desítkový“ radní pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Kočí.

Vedle fyzického prostoru bude Pacientský hub fungovat také ve virtuální podobě prostřednictvím webových stránek.

„Děkujeme MČ Praha 10 za poskytnutí prostoru a jeho rekonstrukci. Věříme, že se tu pacientům, pacientským organizacím a veřejnosti bude líbit a že projekt splní jejich i naše očekávání,“ dodal Radek Policar.

 

Co znamená hub?

Před pár lety by asi málokdo tušil, co si pod tímto slovem představit. Dnes je hubů v Česku poměrně hodně, anglické slovo u nás už prakticky zdomácnělo. V českém překladu znamená: Středisko, centrum aktivit, propojení činností.


Odbor komunikace s veřejností
Bc. Jan Brodský, ředitel odboru komunikace, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?