Ministerstvo vítá rozhodnutí soudu v tzv. kauze Diag Human

Vytvořeno: 28. 11. 2008 Poslední aktualizace: 28. 11. 2008

V tzv. kauze Diag Human došlo k významnému posunu. Na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR včera rozhodl  Obvodní soud pro Prahu 6 o jmenování pana Petra Kužela třetím rozhodcem pro nové rozhodčí řízení. To má přezkoumat  konečný rozhodčí nález ze dne 4. srpna 2008 v původním rozhodčím řízení ve sporu o náhradu škody mezi společností DIAG HUMAN SE  a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Soud rozhodoval o návrhu na jmenování třetího rozhodce poté, co se ve lhůtě jednoho měsíce nedokázali rozhodci obou stran na osobě třetího rozhodce shodnout.


 


Po vydaní konečného rozhodčího nálezu využily obě strany sporu svého práva podat návrh na jeho přezkum, o němž  budou rozhodovat tři noví rozhodci. Pro přezkumné rozhodčí řízení proto dosud každá strana jmenovala jednoho rozhodce. Ministerstvo zdravotnictví jmenovalo Doc. JUDr. Milana Kindla, CSc. a společnost DIAG HUMAN SE jmenovala rozhodcem pana Damiana Della Ca. Tito rozhodci měli stanovenu lhůtu do 11. října 2008, aby se dohodli na rozhodci třetím.   Během  této lhůty k dohodě nedošlo, a proto byly strany sporu oprávněny podat návrh na jmenování třetího rozhodce. Tento návrh společnost DIAG HUMAN SE nepodala. Ministerstvo zdravotnictví se naopak rozhodlo návrh na jmenování rozhodce podat.Tomuto návrhu soud vyhověl a jmenoval třetím rozhodcem stávajícího prezidenta Hospodářské komory ČR, pana Petra Kužela.


„Vítáme rozhodnutí soudu, neboť je to krok směřující k rychlému ukončení mnoho let trvající kauzy. Dobře promyšleným postupem jasně dokazujeme, že toto vedení ministerstva zdravotnictví je připraveno konat nejen rychle, ale také kompetentně chránit zájmy daňových poplatníků,“ říká 1. náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr. Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo ke svému návrhu s ohledem na to, že z dosavadní komunikace mezi rozhodci vyplývala vůle jmenovat třetím rozhodcem někoho, kdo je zapsán v listině rozhodců vedené stálým Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.  


 


  


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?