Ministerstvo udělilo statut centrům vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče

Vytvořeno: 27. 5. 2020 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020


Ministerstvo zdravotnictví opakovaně udělilo poskytovatelům zdravotních služeb, kteří splnili požadovaná kritéria, statut centra vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Na základě statutu budou moci odborná pracoviště nadále poskytovat ošetření a léčbu s pomocí špičkových odborníků a technologií.

„Centralizace péče o pacienty s onkologickým a hematoonkologickým onemocněním do vysoce specializovaných center, ve kterých je zajištěna trvalá přítomnost a dostatečná zkušenost členů multidisciplinárního týmu, vede k zajištění dostupnosti a nejlepší možné kvality a efektivity zdravotní péče o pacienty trpící tímto onemocněním,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Statut centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé byl do konce roku 2025 udělen následujícím poskytovatelům: Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Plzeň.

Statut centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti byl do konce roku 2025 udělen Fakultní nemocnici v Motole a Fakultní nemocnice Brno.

Statut centra vysoce specializované péče pro pacienty s hemofilií a dalšími poruchami hemostázy byl do konce roku 2025 udělen Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha, Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici v Motole a Fakultní nemocnici Ostrava.

Statut centra vysoce specializované péče pro pacienty se vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby byl do konce roku 2025 udělen Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha, Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní nemocnici Olomouc.

Statut centra vysoce specializované onkologické péče byl do konce roku 2025 udělen těmto poskytovatelům: FN Motol ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce a Ústřední vojenskou nemocnicí a Proton Therapy Center Praha, Všeobecná fakultní nemocnice Praha ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí a Nemocnicí Na Bulovce, FN Brno ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a FN u sv. Anny, FN Olomouc, FN Plzeň, Krajská nemocnice Liberec, FN Hradec Králové, FN Ostrava, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice České Budějovice, Krajská nemocnice T. Bati Zlín, FN Královské Vinohrady, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pardubického kraje ve spolupráci s Multiscan s.r.o., Nemocnice Nový Jičín a.s.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje centra vysoce specializované péče již od doby nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách. Statut centra vysoce specializované péče mají v současné době pracoviště v 19 oborech. Jde především o oblasti onkologie, traumatologie, ale třeba i kardiovaskulární či perinatální péče. Seznam stávajících center vysoce specializované péče i aktuálních výzev je zveřejněn na stránkách ministerstva zde.

Statut centra vysoce specializované péče se uděluje na dobu určitou, zpravidla na 5 let. Po uplynutí této doby ministerstvo vyhlašuje novou výzvu, do které se musí stávající centra znovu přihlásit (pokud chtějí pokračovat v činnosti) a obhájit svou existenci. Mohou se přihlásit i pracoviště nová. I tímto opatřením je zajištěno, že každé pracoviště bude i v dalším období splňovat podmínky pro poskytování vysoce specializované péče v souladu s nejnovějšími poznatky v daném oboru.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?