Ministerstvo rozdělilo téměř 100 milionů na prevenci přenosných nemocí a programy pro děti se specifickými zdravotními problémy

Vytvořeno: 9. 6. 2009 Poslední aktualizace: 9. 6. 2009

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozdělilo v rámci třetí výzvy Finančního mechanismu EHP/Norsko téměř sto milionů korun. Podpořeno bylo celkem osm vybraných projektů zaměřených na prevenci přenosných nemocí a programy pro děti se specifickými zdravotními problémy. 


K jednání hodnotící komise, které proběhlo začátkem května loňského roku, bylo předloženo celkem dvanáct projektových žádostí. Dva projekty byly vyřazeny z důvodu nesplnění potřebné bodové hranice, ostatní komise postoupila Národnímu kontaktními místu při Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi a následně Výboru FM EHP/Ministerstva zahraničních věcí Norska, které provedlo konečné rozhodnutí o udělení grantů. V rámci hodnocení provedeného Výborem FM EHP/ Ministerstvem zahraničních věcí Norska bylo schváleno devět žádostí, přičemž jedna byla stažena předkladatelem. Finálně tak zůstalo osm projektů.


Celková výše finanční podpory na těchto osm vybraných projektů činí 98 milionů korun. Z toho podíl na předfinancování zdroje EHP/Norsko tvoří 74,6 milionů korun a spolufinancování ze státního rozpočtu 23,3 milionů korun. „Pro všechny projekty bude zajištěno ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR předfinancování a spolufinancování ve výši 15 % oprávněných výdajů projektu, z toho čtyřem projektům bude dále zajištěno předfinancování podílu EHP/Norsko ve výši 85 % oprávněných výdajů projektu,“ vysvětluje Ivo Hartmann, vrchní ředitel úseku ekonomických a mezinárodních věcí Ministerstva zdravotnictví ČR.


Celá tiskové zpráva viz níže „Přílohy“:  TZ_MZd_EHP_Norsko_2009_06_09

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?