Ministerstvo připravilo nová pravidla pro rozhodování Přístrojové komise

Vytvořeno: 11. 4. 2018 Poslední aktualizace: 11. 4. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Adama Vojtěcha připravilo nová, transparentní pravidla pro rozhodování Přístrojové komise. Postupy posuzování tak budou nově v souladu s principy Health Technology Assessment (HTA), která odpovídají evropským standardům. Poprvé také ministerstvo zveřejňuje veškeré dokumenty týkající se rozhodování Komise, včetně zápisů z jednání, žádostí a rozhodnutí. „Vše bude maximálně transparentní tak, aby veřejnost mohla sledovat celý příběh daného přístroje, od žádosti o přístrojovou techniku po rozhodnutí Komise. Na webu budeme publikovat i zdůvodnění toho, proč Komise určitý přístroj doporučila či nikoliv. Už se nebude stávat, aby drahé přístroje byly schvalovány podle něčího zájmu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

 

Cílem rekonstrukce Přístrojové komise je především zvýšení transparentnosti, veřejné kontroly a zavedení pravidel a hodnocení přístrojové techniky podle Health Technology Assessment (HTA). Česká republika je podle analýzy EUnetHTA jednou z šesti posledních zemí EU, která je nepoužívá. Nová pravidla zaručí, aby přístrojová technika byla přidělována efektivně a tak, aby byla maximálně využita. „Víme, že dnes existují případy, kdy drahé přístroje fungují pouze v jednosměnném provozu, a to není dobře. Náklady spojené s pořízením a provozem přístrojové techniky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a představují vysokou finanční zátěž zdravotních pojišťoven. Proto musí být přístroje maximálně využity a vytíženy,“ řekl ministr Vojtěch. V současné době také existují významné regionální rozdíly v místní a časové dostupnosti přístrojové techniky. „Je pravdou, že jsou kraje, kde je počet přístrojů vysoký, a jsou kraje, kde se jich naopak nedostává. Je potřeba, aby rozložení přístrojů bylo rovnoměrné a aby péče byla dostupná pro všechny,“ doplnil ministr. Rozhodování Přístrojové komise bude proto nově akcentovat přednostní doplňování kapacit v regionech s horší dostupností pro pacienty.

Ministerstvo dnes na svém webu zveřejnilo veškeré informace o fungování Komise, její jednací řád, seznam členů, databázi i katalog přístrojové techniky, kritéria hodnocení a mapy rozmístění přístrojové techniky. „Poprvé jsme zveřejnili mapy přístrojů, aby se pacienti mohli podívat, kde jsou přístroje v České republice umístěny. Do budoucna chceme, aby si pacienti mohli zjistit také čekací lhůty a vytíženost přístroje,“ uvedl ministr Vojtěch. Další dokumenty jako žádosti, rozhodnutí a zápisy budou doplněny po jednání Komise. Ministerstvo ve spolupráci s ÚZIS připravuje speciální portál pro Přístrojovou komisi, který bude obsahovat nejen všechny dokumenty, ale především interaktivní mapy. Měl by být spuštěn v průběhu května.

Komise dnes poprvé zasedla v novém složení. „Na rozdíl od předchozí Komise byla tato složena vyváženě tak, aby žádný segment nebyl v převaze. Zatímco dřívější měla asi 40 členů, dnešní počet byl stanoven na 15. Jsou zde zástupci Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností a zástupci zřizovatelů. Nově jsou zde mimo velkých poskytovatelů také zástupci krajského a městského zdravotnictví i soukromých nemocnic. Velkou novinkou je také účast pacientských organizací,“ uvedl náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula.

Do budoucna ministerstvo plánuje zavést sdružené nákupy přístrojové techniky za účelem snížení nákladů na pořízení získáním slevy z rozsahu. „Oslovili jsme nemocnice, aby nám předložily svůj plán nákupů a obnov přístrojové techniky. Z toho vyplývá, že například několik nemocnic bude v horizontu dvou až tří let obnovovat magnetickou rezonanci. Když je nakoupí společně, systém veřejného zdravotního pojištění tak ušetří významné finanční prostředky,“ uvedl ministr. Ministerstvo chce také zavést mechanismus „horizon scanning“ pro nákladné inovativní přístrojové technologie s časovým horizontem pět let tak, aby byla zajištěna dlouhodobá finanční stabilita systému zdravotního pojištění. Bude proto vytvořen kontinuální proces monitoringu situace vývoje nových technologii, sledování jejich vstupu do zdravotních systémů v okolních zemích a plánování případného zapojení do systému zdravotní péče v České republice.

Veškeré materiály o Přístrojové komisi naleznete zde.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?